onsdag 11 februari 2009

Stolta stad

Idag har vi debatterat kommunal demokrati i Riksdagen. Ständigt återkommande motioner i Riksdagen rör frågor om att städer skall ha rätt att kalla sig städer och inte kommuner. 1969 infördes kommuner som en samlad benämning för städer och samhälle. 40 år har förflutet sedan kommunreformen och jag skulle vilja säga att begreppet stad är lika starkt i dag som då, men nu är det så bra ordnat att den kommun som så önskar kan kalla sig stad. Möjligheten att använda stadsbegreppet har aldrig avskaffats även om den är okänt för många. Flertalet svenska städer har internationella kontakter och det låter definitivt bättre att säga city eller town än community. Länge leve staden.

Inga kommentarer: