onsdag 25 mars 2009

Fler kvinnor på toppjobb med Alliansen

Sedan regeringen tillträdde 2006 har hälften av alla toppjobb inom staten gått till kvinnor. Det är viktigt att politiskt styrda verksamheter föregår med gott exempel. Min förhoppning är att denna utveckling också kan sprida sig till näringslivet enligt en undersökning gjord av SIS Ägarservice/SCB är det endast i två procent av de undersökta företagen som VD:n är kvinna. Jag tror inte på att vi som politiker stiftar lagar som stipulerar hur stor andel av en företagsledning som skall utgöras av kvinnor, däremot tror jag på att den offentliga sektorn föregår med gott exempel, att intresseorganisationer och större företag bildar nätverk för kvinnor, erbjuder mentorer och också befordrar kvinnor. Framför allt anser jag att debatten har ett egenvärde i sig.

Rut och kvinnligt företagande

Alliansens politik är enligt min mening rätt metod för att öka antalet kvinnliga företagare. I dagens Sverige är det vanligare att kvinnor arbetar inom den offentliga sektorn. Majoriteten av de personer som arbetar med omvårdnad, rengöring, städning och barnomsorg är kvinnor och därför är det positivt att möjligheten att starta och driva lönsamma företag inom dessa områden ökar. Det är också vanligare att kvinnor har större ansvarar för städning, matlagning och omsorg om barnen än män. Med skatteavdrag för hushållsnära tjänster ökar också jämställdheten i familjen och fler kvinnor kan satsa på karriären utan att känna dåligt samvete.

tisdag 24 mars 2009

Fler kvinnor på ledande positioner

Enligt en undersökning gjord av SIS Ägarservice/SCB av 294 börsnoterade företag är det endast fem av företagen som har en kvinnlig VD. Andelen kvinnliga VD:ar i undersökningen är färre än två procent. Jag frågar mig om det gamla vanliga argumentet att det är kompetensen som räknas verkligen stämmer. Är det verkligen så ovanligt med kompetenta kvinnor att detta kan förklara varför det är ovanligt med kvinnliga VD:ar? Nej, jag anser inte det. Däremot finns det gamla vanor, fördomar och skygglappar som gör att det är vanliga att rekrytera män än kvinnor till ledande poster. Handelskammaren i Stockholm driver tre olika kvinnliga nätverk som riktar sig till kvinnor. Detta är en möjlig väg att gå för att öppna nya portar för kvinnor som vill göra karriär. Andra metoder är exempelvis den väg som vi moderater tillämpar när det gäller det gäller valsedeln till Europaparlamentet, de fyra första namnen består av två kvinnor respektive två män.

Jämställdhet i fokus med Moderaterna

Jag är glad över att vi moderater öppet diskuterar jämställdhetsfrågor. Det är ett faktum att kvinnor i Sverige tjänar mindre än män, att kvinnor äger mindre än män, att kvinnor har mindre makt än män . Förutsättningarna för kvinnor och män är olika på arbetsmarknaden. Arbetet med att åtgärda skillnaderna mellan kvinnor och män är en viktig dimension i den moderata politiken och målet är att det ska råda jämställdhet både i familjelivet och i arbetslivet.

Att skillnaden mellan andelen kvinnor och män på ledande poster är omfattande innebär att kvinnor är en outnyttjad tillgång. Finanskrisen bör innebära en nystart i det sätt stora företag och offentlig verksamhet leds och vad som utgör ett modernt ledarskap. Fler kvinnor på chefsposter och fler kvinnliga företagare ger Sverige en starkare ekonomisk utveckling. Detta är en viktig uppgift för näringslive och politiken.

Vilket ansvar kan utkrävas

Det är bra att frågan om bonus, pensionsöverenskommelser relaterat till styrelsens ansvar har kommit upp till debatt. Att försvara gjorda överenskommelser med argumenten det visste jag inte eller det hade jag ingen aning om håller inte. Självklart är uppdraget i en styrelse förenat med ansvar, detta oavsett vilket mandat ledamöterna är invalda på. Den som inte förstår en handling eller innebörden av ett beslut kan börja med att fråga alternativt lämna sitt uppdrag. Om besluten strider mot den egna uppfattningen, lagstiftning, policy eller vad nu motivet kan vara måste varje ledamot ta eget ansvar. Det finns alltid en möjlighet att rösta nej, reservera sig eller att inte delta i beslutet. Däremot finns ingen ursäkt för att säga – jag hade ingen aning. 09:45:00

Ändringar i KU:s öppna utfrågningar

Eftermiddagens utfrågning av näringsminister Maud Olofsson är flyttad till torsdag 26/3. Orsaken är att den ursprungligt planerade tiden sammanfaller med en interpellationsdebatt. Närmast i tid är utfrågningen av Justitieminister Beatrice Ask, onsdag den 25/3 kl. 08.00. För den morgonpigge direktsänds utfrågningen på SvT.

KU:s vårgranskning av regeringen

En av Riksdagens uppgifter är att granska regeringen. Konstitutionsutskottets granskningar är en del i denna uppgift. Idag inleds de öppna utfrågningar av ministrarna. Först ut på banan är kulturminister lena Liljeroth Adelsohn angående jäv vid Kulturdepartementet, följd av Sven-Otto Littorins hantering av generaldirektören för Arbetsförmedlingen, dagens sista utfrågningar rör näringsminister Maud Olofsson och utnämnandet av generaldirektör för Svenska Kraftnät samt regeringens hantering av stödpaketet till fordonsindustrin. För den intresserade direktsänds utfrågningarna på SvT.

måndag 23 mars 2009

Styrelsekraft

Alliansregeringen stannar inte vid att prata om att kvinnor behövs i styrelser utan gör aktiva insatser. Programmet Styrelsekraft syftar till att synliggöra och uppmärksamma kompetenta kvinnor som kan sitta i bolagsstyrelser.
Enligt min mening är det resursslöseri om inte den kunskap och erfarenhet som kvinnor besitter kommer näringslivet till godo. Programmet Styrelsekraft kan öppna dörrar som idag är stängda för kvinnor.

Idéer löser problem

Pimm i Östergötland är ett utmärkt exempel på lyckad verksamhet i Östergötland. I Pimm möts uppfinnare, landsting och lokala företag. Medarbetare inom hälso- och sjukvården som har idéer att utveckla för stöd och hjälp att utveckla dessa. Det är onödigt att springa över ån efter vatten är ett bra uttryck som stämmer in här. Exempel på en lyckad produkt som utvecklats är en kateterbyxa. Upphovsperson är undersköterskan Annika Nithagen. Kateterbyxan åskådliggör hur praktisk erfarenhet, ett kreativt öga och stödverksamhet kan resultera i en produkt som höjer livskvaliteten och avhjälper ett problem för många människor. Enligt min uppfattning finns mycket att vinna såväl samhällsekonomiskt som mänskligt på förbättrade möjligheter för uppfinnare att utveckla sina idéer. Med ett större samarbete mellan företag, Almi, kommun och landsting kan fler idéer bli möjliga att genomföra.