onsdag 29 april 2009

Apoteket går mot ljusare tider

Idag har Riksdagen fattat ett historiskt beslut när vi beslutat att omreglera Apoteksmarknaden och bryta Apoteket AB:s ensamrätt att bedriva detaljhandel med vissa läkemedel och varor. Konkret är innebörden av beslutet att apotekets monopol bryts och det blir möjligt för andra att driva apotek. Lagen träder i kraft den 1 juli 2009. Ytterligare en arena för företagande öppnar sig för alla de kvinnor, eftersom kvinnor är i majoritet bland apoteksanställda, att bli egna företagare. Jag ser framemot den dagen jag kan köpa Alvedon i ett privat drivet apotek.

Företagande mot finansiell kris

Alliansens agerande för att minska effekterna av den internationella finansiella krisen är föredömlig. När krisen vänder är det viktigt att det finns fungerande infrastruktur och ett positivt företagsklimat. Det är endast genom ett fungerande näringsliv och framgångsrikt företagande som ekonomin kan växa och levnadsstandarden växa. Därför är det angeläget att Alliansen oförtrutet fortsätter arbetat med att minska regelbördan för företag och förstås aktivt arbetar för sänkta produktionskostnader genom minskade skatter och arbetsgivaravgifter. Enligt Företagarna Småföretagsbarometer för 2008 har konjunkturnedgången bland de mindre företagen fördjupats. Trots denna negativa utvecklingen bedömer 60 procent av småföretagarna att det finns goda expansionsmöjligheter. Det är denna optimism som driver svenskt företagande och välstånd framåt.

tisdag 28 april 2009

Svensk bottennotering i EU

Endast tre av tio kvinnliga företagare i Sverige är yngre än 40 år. Detta genererar en bottenplacering inom EU enligt Eurostats statistik. Inom hela EU är 37 procent av de kvinnliga företagarna under 40 år. Av de Svenska kvinnor som driver företag är 42 procent mellan 50 och 60 år. Risken är överhängande att antalet kvinnliga företagare minskar avsevärt när de äldre kvinnliga näringsidkarna går i pension.

Alliansen har vidtagit flera åtgärder för att öka antalet kvinnor som driver företag, exempelvis ROT-avdrag och mentorprogram. Den kommande avregleringen av Apoteken är också en åtgärd som kan öka antalet kvinnliga företagare. Med en ytterligare avreglering av offentlig sektor finns stora möjligheter att antalet kvinnliga företagare ökar.

söndag 26 april 2009

42 dagar kvar

Om 42 dagar är det val till Europaparlamentet. Din röst gör skillnad – rösta Moderat. Ta ett steg för Europa och Sverige genom att använda din röst. Valet handlar inte om ett ja eller nej till EU utan vem som skall företräda Sverige i Europaparlamentet. Idag är fyra av de 19 svenska europaparlamentarikerna moderater. Efter valet är de förhoppningsvis fler!

Socialdemokratins färd nedåt

Opinionssiffrorna för Socialdemokraterna fortsätter sin konstanta färd nedåt. Beror de dalande siffrorna på Mona Sahlin, den finansiella krisen eller LO? Kan förklaring vara så enkel som att förtroende för socialdemokraterna är rubbat i grunden? Att de efter valet höga opinionssiffrorna endast är att betrakta som en parentes? Den verkliga orsaken till raset kanske är att medborgarna är trötta på socialdemokratin? Att den socialistiska politiken inte uppfattas vara lösningen på dagens problem oavsett partiledare? Ett genuint dåligt musikstycke blir inte bättre för att pianisten byts ut. På samma sätt förhåller det sig inom politiken, en dålig politik blir inte bättre om partiledaren byts. Därför är min slutsats att även om socialdemokratin byter partiledare kommer stödet hos väljarna fortsätta rasa, även om fallet tillfälligt dämpas.