fredag 22 augusti 2008

Värna strandskyddet

Strandskyddet i våra attraktiva strand- och kustområden är en fråga med stor aktualitet och visst sprängstoff. Debatten i både Stockholm och övriga Sverige har blivit allt intensivare. Tidigare i veckan fick jag en artikel publicerad på Sveriges Televisions opinionssida. Vad gäller strandskyddet och de bestämmelser som som styr utformningen är det viktigt att hitta en bra balans mellan å ena sidan möjligheten att exploatera den strand- och kustnära zonen, framför allt i områden med glesare befolkning. Å andra sidan är det, genom vår tradition, viktig att möjliggöra tillträde för allmänheten till våra stränder och kuster. Jag tror att en restriktiv hållning i våra mest attraktiva områden är vägen vi bör gå.