torsdag 26 maj 2016

Ökad trygghet för alla


 
Otryggheten är påtaglig i Stockholms utanförskapsområden. Vägen ut ur utanförskap bygger på fler vägar till jobb, en bättre skola och stärkta möjligheter för var och en att göra rätt för sig. Samtidigt behövs ytterligare insatser för att Sverige ska vara tryggt för alla. Vi får aldrig acceptera brottslighet som ett naturligt inslag i samhället.I  en plan för ett starkare Sverige ingår att öka tryggheten för alla. För ett tryggare Sverige behövs fler poliser och att poliserna har möjlighet att vara närvarande och göra sitt jobb. Sverige ska fungera  och erbjuda alla möjlighet till en trygg tillvaro.Antalet poliser behöver utökas med minst 2 000 fram till år 2020. Polismyndigheten bör ansvara för den exakta fördelningen av de resurser som tillförs för de nya polistjänsterna. Satsningen bör inriktas på de områden där brottsligheten är särskilt allvarlig och där otryggheten är som störst.

Ett nytt alvarligt problem  är våld mot hälso- och sjukvårdspersonal vid utryckning. Den som arbetar med att rädda liv skall inte bli utsatt för trakasserier och våld. Därför anser vi moderater att våld mot tjänsteman bör vara ett eget brott där straffet ska vara minst sex månaders fängelse. Hälso- och sjukvårdspersonal behöver också få ett stärkare rättsligt skydd mot angrepp. Därför bör det införas ett nytt brott – våld mot alarmeringstjänstpersonal.


Fler poliser och en säkrare arbetsmiljö för hälso- och sjukvårdspersonal är två åtgärder på vägen mot ett tryggare Stockholm.