torsdag 15 oktober 2009

En politik för jobb med Alliansen

Min summering av Alliansens politik är kort och gott – en politik för jobb. Utan arbete blir det ingen trygghet vare sig i samhället eller för individen. Några exempel på Alliansens satsningar för jobben är:
- Statsbidragen till kommuner och landsting höjs tillfälligt med 10 miljarder kronor 2010 för att undvika uppsägningar i välfärdens kärna.
- Skattereduktion på ROT-arbeten och sänkta socialavgifter.
- Skattelättnader på arbetsinkomster ökar människors konsumtionsutrymme och håller igång ekonomin.
- Bättre matchning och en effektivare arbetsmarknadspolitik. Ökade resurser till aktivering inom arbetsmarknadspolitiken.
- Jobb- och utvecklingsgaranti med individuellt utformade åtgärder.
- Ökning av antalet utbildningsplatser inom yrkesvux/komvux, yrkeshögskolan samt universitet och högskola.
- Jobbskatteavdraget har förstärkt drivkrafterna för att arbeta, vilket är viktigt för att undvika att arbetslösheten biter sig fast.
- Enklare att starta och driva företag genom bl a minskad administrativ regelbörda, sänkt bolagsskatt och nedsatta egenavgifter.
- Enklare att tillfälligt anställa personer upp till 24 månader och möjligheten till säsongsanställning har återinförts.
- Forsknings- och innovationssatsning med nivåökning om fem miljarder kronor för anslagen 2012.

Alliansen gör skillnad