onsdag 17 november 2010

Gift mot sin vilja- nej tack

Det är ovärdigt en rättstat att barn kan tvingas att ingå äktenskap. Problematiken med tvångsäktenskap har diskuterats under en följd av år, uppenbarligen skall det till en Alliansregeringen för att unga människors rättigheter skall prioriteras inte bara i lagstiftning utan också i verkligheten.

Jag välkomnar att regeringen tar problemet med barnäktenskap på allvar och utarbetat en handlingsplan för att såväl bistå de unga som öka kunskapen hos deras föräldrar om de ungas rättigheter. Den utredning som har tillsats i syfte att utreda det skydd lagstiftningen ger mot tvångsäktenskap och barnäktenskap inte drar ut på tiden utan att regeringen kan presentera en proposition för riksdagen inom snar framtid.

torsdag 4 november 2010

Riksdagens allmänpolitiska debatt är ingen enfrågedebatt

Under riksdagsårets första veckor är det allmänpolitisk debatt i kammaren. Debatten brukar vanligtvis vara underhållande och spegla de olika partiernas politik ur flera perspektiv utifrån breda infallsvinklar. Årets allmänpolitiska debatt avviker totalt från tidigare mönster. Med Sverigedemokraternas intåg i Riksdagen har debatten förringats till ett från deras sida envist ihåligt upprepande av ”det är invandrarnas fel”. Ett påstående blir inte mer sant för att det upprepas gång på gång med en dåres envishet. Oavsett frågeställning, oavsett ämne, oavsett problem, oavsett förslag till lösning landade de alltid i ”det är invandrarnas fel”.

Jag hoppas att väljarna kommer att reflektera över ihåligheten i deras argumentation och förvridna problembeskrivning. En sak är i alla fall säkert och det är att vi är många som kommer att göra vårt yttersta för att föra ut en annan politik och inte låta våra ställningstagande definieras utifrån den Sverigedemokratiska agendan.
För egen del anser jag att frågan om att Sverige behöver fler lyckosamma uppfinnare vara en angelägen fråga som bör belysas ur flera perspektiv utifrån såväl ett nationalekonomiskt som ett juridiskt och inte minst ett allmänmänskligt perspektiv.

onsdag 27 oktober 2010

Vårdföretagarna blir fler

Vårdförbundets företagarverksamhet har väckt gehör från sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker har varit lyckosam. Fler än 600 barnmorskor och sjuksköterskor har anmält intresse för att starta vårdföretag. Hittills har 26 företag startats. Det är utan tvekan ett strålande resultat med tanke på konjunkturläget. Med fler vårdföretag ökar möjligheten till kvalitetsutveckling inom vården till nytta för såväl patienter som anhöriga och personal. Enligt Vårdförbundet kan antal vårdföretag öka ytterligare. Med Alliansens politik ökar möjligheterna, för alla.

söndag 12 september 2010

Smutskastning

Jag har nåtts av uppgiften att det delats ut falska flygblad i mitt namn där jag i egenskap av moderat riksdagskandidat tillskrivs ett budskap som inte är mitt. Givetvis tar jag avstånd dessa flygblad. Samtidigt känner jag en sorg i att utsättas för någonting som är en uppenbar smutskastning av mig och mitt parti.

Jag tror på personvalet därför har jag tagit fram ett eget personvalsmaterial. Detta material är alltid försett med korrekt Moderaternas loggotype. Materialet är det enda material i mitt namn jag har delat och kommer att dela ut fram till och med valdagen. Inget annat.

lördag 4 september 2010

Behövs fritids?

Absolut. Fritids är en viktig verksamhet, som behövs för att många föräldrar ska hinna med vardagen och för att barnen skall ha en trygg situation efter skoldagens slut i väntan på att föräldrarna avslutar arbetsdagen. Viktigt är att timmarna på fritids inte reduceras till att vara en förvaring av barn.

Föräldrar skall känna sig trygga med att fritidsverksamheten bedrivs med ett meningsfullt innehåll och av kompetent personal. I dagens Stockholm är 36 procent av personalen i skolbarnomsorgens fritidsverksamhet fritidspedagoger. Situationen är liknande över större delen av landet. Det moderata målet i Stockholm är att andel fritidspedagoger i fritidsverksamheten skall öka till minst 50 procent under kommande mandatperiod. En meningsfull fritid efter skoldagens slut är viktig för ett stort antal elever.

Personligen anser jag att det också skall vara möjligt för de ungdomar som behöver få hjälp med läxorna på fritids. Fritidsverksamheten skall kunna erbjuda en verksamhet som är anpassade efter barnens behov och intresse.

Barnen skall ha en möjlighet att känna sig trygga oavsett om det är i skola, fritids eller hemma.

onsdag 1 september 2010

Rösta idag

Varför vänta med att rösta? Från och med den 1 september är det möjligt att rösta. Ta med giltig legitimation, sök upp lokal för förtidsröstning och lämna din röst.

Valets viktigaste fråga är utan tvekan jobben. Att fler personer arbetar är den viktigaste grundförutsättningen för en fungerande välfärd. En röst på Moderaterna är en röst för fortsatt sänkt skatt för vanliga löntagare, ansvar för de offentliga finanserna, stöd för dem som av någon anledning har hamnat utanför arbetsmarknaden, fler och växande företag.

För att genomföra den Moderata politiken behövs din röst. Tack på förhand för ditt stöd.

tisdag 24 augusti 2010

Fyller valstugan någon funktion?

Av och till lyfts frågan om valstugan verkligen fyller någon funktion i dagens Sverige. Motiven för att valstugan är omodern är många - information om politik kan hittas den på Internet, det är bara de närmast sörjande som besöker valstugan, det finns ändå ingen som kan svara på frågor i stugan, den blir vandaliserad. Ett sammanfattande ord är hopplöst ute. Är det så?
Efter att ha tillbringat fyra dagar i den Moderata valstugan på Sergelstorg kan jag med emfas slå fast att valstugan är i allra högsta grad levande och är en naturlig samlingspunkt för samtal och diskussion. Till valstugan kommer personer som söker information om vad moderaterna anser såväl i allmänhet som i specifika frågor, en del vill debattera, andra vill bara säga hej, ytterligare några vill träffa partikollegor. Besökare tittar in för att hämta valsedlar, knappar och informationsmaterial. Under eftermiddagarna råder febril aktivitet,personer trängs framför stugan, ungdomar såväl som äldre, kvinnor som män. Stämningen är uppslupen, luften formligen sjuder av diskussioner. Den som säger att valstugan är ute har uppenbarligen inte besökt den Moderata valstugan på Sergelstorg. Valstugan är öppen kl. 11.00-18.00 alla vardagar och lördagar, kl. 12.00-16.00 på söndagar. Gör ett besök i valstugan och upplev politikens livsnerv. Länge leve valstugan.

söndag 22 augusti 2010

Fortsatt stöd för Alliansen

Opinionsmätningar kommer och går med mindre variationer. Enligt de senaste mätningarna framgår det tydligt att Moderaterna är det parti som flest medborgare har förtroende för. I samma takt som Socialdemokraterna krymper växer Moderaterna. Personligen anser jag att den rödgröna opositionen borde ha lägre förtroende bland väljarna än vad som framgår av opinionsmätningarna. Det främsta motivet för denna ståndpunkt är att en röst på Socialdemokraterna medför att Vänsterpartiet kommer ett steg närmare Rosenbad och en ministerpost. Vilken ministerpost skall Vänsterpartiet få - finansminister, utrikesminister, utbildningsminister, biståndsminister.......? Talesättet säg mig vem du umgås med och jag skall säga vem du är stämmer fortfarande.
Kommunismen har genomskådats och fallit i övriga värden medan en desperat Socialdemokrati är bered att erbjuda dem en plats i Sveriges regering enbart för att själva få statsministerposten. Nej, jag tror att de svenska väljarna är kloka och också i detta val visar att kommunismen inte har någon plats i Sveriges regering. Bästa garantin för att hålla kommunisterna på avstånd är att rösta Moderat.

fredag 20 augusti 2010

Succé för RUT och ROT

RUT och ROT är minst sagt populära under perioden juni 2009 till juni 2010 fanns det 34 366 stockholmare som anlitade hushållstjänster inom ramen för RUT och52 294 stockholmare som använde sig av ROT. Statistiken visar tydligt att intresset för att köpa laglig hjälp i hemmet är stort och när kostnaderna blir rimliga strömmar köparna till. Den rödgröna rörans vallöfte om att avskaffa RUT och ROT får utan tvekan konsekvenser för arbetsmarknaden. Företag och arbetstillfällen försvinner. Risken är dessutom överhängande för att de tidigare vita jobben blir svarta. Att hävda att en kollektivistisk butler i tunnelbanan skulle kunna bidra till att nya arbetstillfällen skapas framstår som absurt. Dessutom finns det redan kemtvättar och företag som levererar matinköp. Skall de befintliga företagen stänga för att de rödgröna vill införa ett nytt vänsterexperiment? Chansa inte utan stöd RUT och ROT - lägg din röst på Moderaterna den 19 september.

torsdag 19 augusti 2010

Rödgrön fastighetsskatt

En röst på den rödgröna röran är en röst på återinförd fastighetsskatt. S, V och MP har gett ett tydligt besked om att de avser att återintroducera fastighetsskatten i det fall de vinner valet. Resultatet av deras politik skulle bli att en stor del av de personer som bor i villa eller radhus inte skulle ha råd att bo kvar. Färre husägare skulle dessutom ha möjlighet att bo kvar i sin fastighet.

Moderaternas och Alliansens tydliga besked till alla villa- och radhusägare är att med en borgerlig valseger fortsätter arbetet med att satsa på nya jobb och att utveckla den gemensamma välfärden. Vägen till full sysselsättning går inte genom en återinförd fastighetsskatt.

Det är fascinerande och skrämmande att de rödgröna tror att fastighetsskatten kan föra något positivt med sig, exempelvis en bättre arbetsmarknad. Bästa sättet att slippa en skattechock är att rösta på Alliansen. Varför chansa?

lördag 14 augusti 2010

Valupptakt med Fredrik Reinfeldt

Dagens valupptakt med Fredrik Reinfeldt var lysande. På Södermalmstorg trängdes åhörarna värmen till trots. Att Moderaterna är ett statsbärande parti att räkna med märktes i det stora antal personer som använde torgmötet som en arena för sina egna budskap i stället för att lyssna på statsministern.

Flera tydliga budskap levererades – ordning och reda i ekonomin, det skall vara möjligt att påverka arbete och livsval, ingen fastighetsskatt, rut och rot behövs också i goda tider, fler arbete skall bli vita istället för att fortsätta vara svarta. En politik som det är lätt att skriva under på.

Den 19 september kl. 20.00 när vallokalerna stänger är mitt mål att Fredrik Reinfeldt får förnyat förtroende som statsminister. Jag hoppas att du delar denna uppfattning och väljer den Moderata valsedeln.

fredag 13 augusti 2010

Det är ruter i Rut

Semestern är över de allra flesta och tillvaron är åter en fullbokad kalender. Med Alliansens rutavdrag har det blivit möjligt för vanliga människor att helt lagligt köpa hjälp till hemmet, att få tid till andra helgnöjen än att dammtorka vardagsrummet och våttorka köksgolvet. Det fina är att Rut dessutom har gjort det möjligt för personer som städar i hemmen att få lagliga arbeten som ger dem möjlighet till pension, sjukförsäkring och den trygghet som följer med en anställning. Den 19 september avgörs det om Rut får fortsätta eller inte. Bästa sättet att stödja Rut är att rösta på Alliansen. Rut är en vinna-vinna reform med ruter i.

torsdag 29 april 2010

Hela Stockholm skall leva

Stockholm växer så det knakar – Vingåker, Katrineholm, Norrköping lanseras som idylliska orter att bo i för den som vill arbeta i Stockholm men inte bo i huvudstaden. Med höjd bensinskatt blir det än svårare för de allra flesta att ha råd att bo utanför Stockholms innerstad. När Maria Wetterstrand säger att avdragsmöjligheten för resor till och från arbetet gör att boende utanför storstaden inte drabbas förstår jag inte vad hon menar. Det finns också ett liv utanför arbetet - fritidsaktiviteter, shopping, barn som skall hämtas och lämnas. Det är inte alla, inte ens i Mälardalen, som bor i områden där kollektivtrafiken är ett alternativ under veckans alla dagar när som under dygnet. Den rödgröna stureplansvänsterns negativa inställning till utbyggnad av ringleder runt Stockholm framstår i ett annat ljus när de nu börjar presentera sin politik.

Bygg ringlederna runt Stockholm, oförändrad bensinskatt och bygg fler bostäder är vad Stockholm behöver och inte tvärt om.

tisdag 30 mars 2010

Förbifart Stockholm än steg närmare

Alliansen har äntligen presenterat den trafikslagsövergripande nationella planen för perioden 2010-2021. Satsningen omfattar 482 miljarder kronor fördelat på 417 miljarder kronor statlig finansiering, 65 miljarder kronor finansieras genom trängselskatter, vägavgifter, EU-medel och kommunala bidrag. Äntligen kan Stockholmsöverenskommelsen bli verklighet! Satsningarna i Stockholm med omnejd omfattar totalt ca 100 miljarder kronor. De största satsningarna i Stockholm är Förbifart Stockholm, Citybanan, Mälarbanan och Norra Länken. Alliansens trafiköverenskommelse kan äntligen göra det möjligt att resa såväl miljövänligt som effektivt inom regionen. När väl trafiklederna är utbyggda kommer det att finnas fungerande alternativ till Essingeleden och Västerbron för den som färdas i syd-nordlig riktning. Det här beslutet borde ha tagits mycket tidigare, Socialdemokraterna hade 12 år på sig att agera men stoppade huvudet i sand med trafikkaoset tilläts breda ut sig.

fredag 5 mars 2010

Opositionen gör självmål, igen

Veckans politiska debatter har inte inneburit några vinster för den rödgröna röran. Äntligen får väljarna en ärlig chans att ta ställning till skillnaderna i opposition och majoritetens politik.

RUT och ROT borde egentligen inte orsaka några debatter, i alla fall inte den form av debatt som förs idag. Med skatteavdraget har ett av världens högst beskattade folk äntligen fått möjlighet att anlita hjälp i hemmet. ROT har funnits tidigare och aldrig ifrågasatts eftersom det har riktat sig mot fackfolk, professionella och gett jobb (sic!)
RUT har däremot ifrågasatts från de flesta vinklar, det har varit piggöra, lyxtjänster för rika, inte bidragit till att skapa jobb, tagit pengar från välfärdssektorn för att nämna några argument. De utvärderingar som gjorts av RUT visar att inget av de tidigare fördomarna gäller, det är vanliga människor som köper hushållsnäratjänster, nya företag har skapats och personer har fått jobb.

Den andra frågan jag tänker på har passerat förbi i skymundan och det är den debatt som har förts i Riksdagen med anledning av regeringens proposition om ”Åtgärder med anledning av Lavaldomen och andra arbetsrättsliga frågor”. De socialdemokratiska riksdagsledamöterna gick man ur hus för att äntra talarstolen och tala om att Alliansen inte står på arbetstagarnas sida och att föreningsfriheten raseras av ”Laval”. Intresset utanför riksdagshuset för debatten har varit obefintlig. I själva verket handlar ärendet endast om att implementera EG-rätten och regeringens proposition strider inte mot den svenska grundlagen.

Summasummarom har socialdemokraterna under den gångna veckan ägnat sin politiska kraft åt två frågor varav den ena går i strid mot allmänheten uppfattning och den andra inte förmår väcka något intresse, inte ens en gäspning.

onsdag 3 mars 2010

Det är Ruter i avdraget

RUT-avdraget åskådliggör tydligt skillnaden mellan Alliansen och oppositionen. Alliansens politik står för nytänkande, utveckling, företagande, socialt ansvarstagande och jämställdhet. Oppositionen, eller den rödgröna röran, står för gamla värderingar, stopp för utveckling och social utanförskap.
Denna slutsats grundar jag på Alliansens och oppositionens diametralt olika ståndpunkter när det gäller RUT-avdraget.
Fördelarna med RUT av flera:
1. RUT gör det möjligt för vanliga människor att köpa hushållsnära tjänster vitt istället för svart.
2. RUT är en jämställdhetsreform eftersom det är fler kvinnor än män som såväl startat företag som fått jobb efter det att avdraget infördes. 11 000 nya arbetstillfällen har tillkommit genom RUT-avdraget, trots lågkonjunkturen.
3. De som arbetar med hushållsnära tjänster får möjlighet att ta del av välfärdssamhällets förmåner, ex sjukpenning, tjänsteförsäkringar och pension.

I anständighetens namn anser jag att oppositionen är skyldiga att motivera varför de vill behålla ROT men inte RUT. Är det möjligen så att byggnadsfacken trycker på? Att det är gamla fördomar som gör att de prioriterar traditionellt manliga yrkesområden framför kvinnliga?

Enligt Almegas rapport är oppositionen isolerade i sin uppfattning eftersom hela 78 procent av de tillfrågade är positivt inställda till RUT. En röst på Alliansen i höstens val är en röst för RUT.

onsdag 17 februari 2010

Stockholm växer

Stockholm attraherar många. Under de senaste 20 åren har befolkningen i Stockholms län växt med 387 700 personer, det motsvarar ett Malmö. Det är i allra högsta grad angeläget att infrastruktur och bostäder utvecklas i takt med att antalet medborgare ökar. Det behövs fler bostäder. Den borgerliga majoriteten i Stockholms stadshus projekterar och bygger i rasande fart, men det är inte tillräckligt. När priset på den eftertraktade tomtmarken rasat i höjden och de få gröna plättarna som återstår utgör parkmark gäller det att tänka nytt. Därför är min bestämda uppfattning att tiden är mogen för att börja bygga riktigt höga fastigheter.
När det gäller infrastrukturen har Alliansen äntligen sett till att det börjar hända något och Förbifart Stockholm har möjlighet att realiseras. Utvecklingen får inte leda till att Stockholms attraktionskraft går i motsatt riktning och flyttlassen börjar vända från stan eller att Stockholm blir ett konglomerat för välsituerade. Alla som vill skall ha en möjlighet att leva och verka i Stockholm. Enligt min uppfattning är bästa garanten för detta att den borgerliga majoriteten får fortsatt förtroende i såväl Stockholms stad som Stockholms läns landsting och Sveriges Riksdag.

fredag 12 februari 2010

Ungdomsarbetslöshet - en fråga att ta på allvar

Oavsett omfattningen av ungdomsarbetslösheten är det en fråga att ta på allvar. Arbetslösheten bland unga är dubbelt så hög som i den övriga befolkningen i arbetsför ålder. Alliansen har vidtagit flera åtgärder för att öka ungas möjlighet till arbete varav några är:

Förändrat fokus för Arbetsförmedlingen anpassat efter enskildes behov exempelvis kan det handla om coachning, praktik eller utbildning.

Efter tre månaders arbetslöshet erbjuds alla ungdomar att delta i jobbgarantin för ungdomar. Detta innebär ett individuellt anpassat program där jobbsökning kombineras med praktik och utbildning. Dessutom erbjuds möjlighet till folkhögskolestudier i tre månader i syfte att komplettera skolbetyg så att en eventuell avbruten utbildning skall kunna återupptas.

Ytterligare en viktig faktor är ett bra företagsklimat. Regelförenklingar och sänkt bolagsskatt är två åtgärder för ett bättre företagsklimat. Sänkt arbetsgivaravgift för de företag som anställer unga personer under 26 år är ytterligare en reform. Det är också viktigt att unga upplever att de har möjlighet att lyckas som företagare. Därför är Alliansens beslut att underlätta för personer under 25 år att få starta eget bidrag bra.

Enligt min uppfattning ökar ovanstående reformer ungas möjligheter till arbete. Oppositionen tal om att de vill tillsätta utredning efter utredning för att lösa dagens problem klingar det illa. Dagens unga har rätt till arbete innan de har blivit vuxna. De skall inte behöva vänta på resultatet av långvariga utredningar innan något eventuellt händer.

torsdag 11 februari 2010

Det är snart ruter i varje hushåll

Under 2008 var det 92 000 personer som fick skattereduktion för hushållsnära tjänster. Det är dubbelt så många som 2007. Beloppet som skatterna reducerades med ökade ännu mer, från 120 miljoner till 440 miljoner kronor.
När Alliansen beslutade att införa skattelättnad för hushållsnära tjänster gick oppositionen i taket och hävdade att det var fel att subventionera pigor för överklassen. Den statistik som idag publicerats av SCB visar på motsatsens. Hushållsnära tjänster har kommit för att stanna. Vinsterna är flera dels att vanliga människor äntligen har möjlighet att anlita hjälp i hemmet, dels att tidigare svarta tjänster blir vita samt sist men inte minst att fler företag startas. Statistiken visar att såväl Rut som Rot behövs.

onsdag 27 januari 2010

Vägen från sjukskrivning till arbete

Före valet 2006 var situationen i Sverige paradox. Å ena sidan är vi ett av det folk som lever längst i världen, har bra arbetsmiljö, bra boendestandard, god utbildning, bra medelinkomst, relativt jämställda. Allt detta är parametrar som normalt anses vara viktiga för en god hälsa hos en befolkning. Trots detta var vi svenskar ett av de mest sjukskrivna folken i världen. Över 20 000 människor var sjukskrivna och antalet förtidspensionerade uppgick till 555 000. Antalet nya förtidspensionärer ökade dessutom med 140 personer om dagen. Ett stort antal personer sjukskrevs av andra skäl än ohälsa och trots att de hade arbetsförmåga. Sjukskrivning hade utvecklats till en metod för att dölja arbetslöshet. Konsekvensen blev en politik som ställde människor utanför med förlust både den enskilde och samhället i stort.

Alliansen har genomfört flera reformer i syfte att bryta med utvecklingen. Alla ska ha rätt till en andra chans och få rätt stöd för möjligheten att känna sig behövd i samhället. Bara genom att alla som kan och vill arbeta ges möjlighet till arbete klarar vi en välfärd till stöd för dem som inte kan arbeta.

Alliansen har vi stärkt tryggheten för dem som är allvarligt sjuka att kunna få sjukpenning utan tidsgränser under den tid de kämpar mot sin sjukdom. För dem som har en permanent nedsatt arbetsförmåga på grund av medfödda funktionshinder eller sjukdomar och skador som uppkommit senare i livet finns rätt till förtidspension. För det stora flertalet personer som har en tillfällig sjukdom eller skada har Alliansen gjort den största satsningen i historien för att erbjuda hjälp och stöd i syfte öka möjligheten för återgång till arbetslivet.

Fokus på rehabilitering och breddade vägar tillbaka till arbete är två exempel på stödåtgärder. Rehabiliteringsgarantin som under 2009 gav 30 000 personer möjlighet till vård och rehabilitering. 2010 utökas denna satsning från 600 miljoner kronor till en miljard kronor. Till det kan läggas Alliansens satsningar för en förstärkt företagshälsovård och vård i tid.

Resultatet av politiken så här långt visar på flera positiva trendbrott. Sedan valet 2006 har antalet sjukskrivna minskat från 200 000 till 100 000. Antalet personer med förtidspension har minskat från 555 000 till 500 000.

Enligt Försäkringskassans senaste prognos kommer denna trend att förstärkas kommande år. Detta delvis till följd av den demografiska utvecklingen, men i hög utsträckning även till följd av reformerna och ett minskat inflöde i förtidspension. Mellan 2009 och 2014 förväntas antalet personer i sjuk- och aktivitetsersättning minska med 180 000 personer. Kostnaden för sjukförsäkringen sjunker därmed från 80 miljarder kronor 2010 till 65 miljarder kronor 2014. Även om det är just prognoser visar det på en fortsatt positiv utveckling.