fredag 14 oktober 2011

Dagens samtal

Ett av de absolut mest givande inslagen i riksdagsuppdraget är att träffa gymnasieklasser på besök i Sveriges Riksdag. I eftermiddags har jag haft förmånen att träffa en klass och diskuterat såväl aktuell politik som riksdagsuppdraget. Mötet med gymnasister är oftast en direkt spegel av de frågor som diskuteras i samhället just då. Därför är jag föga förvånad över att den fråga som eleverna hela tiden återkom till handlade om vad som sker inom socialdemokratin, om Juholt får fortsatt förtroende eller avgår. Efter en stunds diskussion märktes det att eleverna tänkte vidare, fördjupade sina tankar och ville diskutera vilka regler som gäller för riksdagsledamöter, om vi betalar skatt, om vi får göra hur vi vill, om vi omfattas av svensk lagstiftning, vem som är en partiledares chef, om det går att stifta lagar om allting, av vem och hur skall kontrollen av efterlevnaden av lagstiftningen ske. Jag är övertygad om att den diskussion eleverna och jag förde i ett av riksdagens klassrum är av samma slag som den diskussion som förs i kafferummen, vänner emellan och på arbetsplatser.
Det som VU i dag beslutar är av mycket större betydelse än den om Juholt har gjort rätt eller fel med en eller två reseräkningar. Det handlar om moral, tillit och förtroende. Jag hoppas att vad besluten än blir att de är väl underbyggda och inte minst moraliskt försvarbara.

onsdag 12 oktober 2011

Partiledardebatten visade skillnaderna

Dagens partiledardebatt gav en tydlig signal om vilken riktning de politiska partierna har valt inför framtiden. Alliansens ansvar, arbetslinje och tillväxt kontrasterade tydligt gentemot oppositionens utgiftsökningar och bidragslöften.

Budskapet från partiledarna i Alliansen är att regeringen fortsätter att skydda Sveriges öppna och utsatta ekonomi genom att ta ansvar och hålla ordning och reda i de offentliga finanserna. Genom en tydlig tillväxtpolitik med arbetslinjen i centrum har Sverige råd att satsa på sammanhållning och välfärd. Detta till skillnad mot många andra länder som nu måste ägna sig åt nedskärningar och skattehöjningar.

Med Alliansens politik lönar det sig att arbeta. Det blir billigare att anställa och vi satsar på entreprenörskap. Jobben är och förblir vår viktigaste prioritering. Sedan Alliansen vann regeringsmakten har sysselsättningen ökat och antalet förtidspensionärer och långtidssjukskrivna minskat.

Mot detta står en djupt oenig opposition utan samlat regeringsalternativ. Socialdemokraterna vill göra det dyrare att anställa ungdomar, försämra RUT och ROT, höja restaurangmomsen och lägger dessutom en tung skattebörda på såväl hushåll som företag. Vidare föreslår de stora utgiftsökningar som skulle hota de offentliga finanserna och försämra förutsättningarna för välstånd. Pengarna används framförallt till stora satsningar på utbyggda bidragssystem. Socialdemokraternas politik skulle slå hårt mot ekonomi och sysselsättning. Inte minst skulle många unga drabbas av den socialdemokratiska nedmonteringen av arbetslinjen. Socialdemokraternas politik hotar att göra 20000 människor arbetslösa.

För Moderaterna och Alliansen är jobben viktigast. Det ska alltid löna sig att arbeta och alla jobb behövs. Så tar vi ansvar för Sverige. Tydligare än så här kan inte skiljelinjen mellan Alliansen och de rödgröna åskådliggöras.