torsdag 29 mars 2012

Fler företag med RUT

Nu är det bevisat. Under föregående år var det 416 000 personer som använde Rut, avdrag för hushållsnära tjänster.

Antalet företagare som erbjuder hushållsnära tjänster ökar ständigt och de expanderar dessutom. Det är inte ovanligt att företag expanderar med 30 – 40 procent per ås. Att det dessutom ofta är personer som stått långt från arbetsmarknaden som åter får en möjlighet till arbete tack vare RUT bidrar till att göra solskenshistorien än bättre.
Borta är i stort sett den tidigare svarta marknaden för hushållsnära tjänster. Äntligen kan de personer som nu har fått lagliga RUT-jobb räkna med anställningstrygghet, få ta del av arbetsmarknadens försäkringar och tjäna in pensionspoäng.

Samtidigt finns en rädsla inom branschen för att marknaden skall ryckas undan efter valet 2014. För att inte en lycksam reform skall förstöras, företag hotas av nedläggning och arbeten försvinna måste socialdemokraterna redovisa vad de vill med RUT-reformen. De är skyldiga oss alla ett svar – kan de lova att RUT finns kvar och att inte villkoren försämras efter valet 2014.

tisdag 27 mars 2012

Sverige skall bli ett ännu bättre land att växa upp i

Debatten om barnfattigdom har i mångt och mycket fått slagsida. I vissa fall låter det som om många barn i Sverige har en uppväxt i fattigdom och armod. Det som utelämnas är att uppgiften är relativ och det faktum att de allra flesta barn har fått en allt bättre uppväxt. De allra flesta barn i Sverige växer upp med ansvarsfulla föräldrar och har en trygg tillvaro. Men det finns också barn som fal illa. Här har samhället och politiken ett gemensamt ansvar. Det finns mycket att göra som kan innebära en utveckling till det bättre för de utsatta barnen.

Vi moderater har vidtagit flera åtgärder för att uppväxtvillkoren för barn. Det handlar bland annat om ett aktivt arbete för att minska utanförskapet och förhindra att det går vidare i arv mellan generationerna. Förskolan skall hålla hög kvalitet för att stärka livschanserna och lägga grunden för fortsatt lärande och utveckling. Alla barn har rätt till en bra start i livet.

För att förbättra livschanserna startar nu ett utvecklingsarbete inom moderaterna. Jag ser framemot att ta del av utvecklingsgruppens resultat eftersom det är viktigt för alla barn skall få möjlighet till en bättre uppväxt.