onsdag 25 mars 2015

Nej till ROT ger inte fler bostäder

Regeringen begår fel efter fel för att skapa fler jobb. Den här gången vill de minska ROT-avdraget. All erfarenhet visar entydigt att ROT-avdraget har varit positivt för byggföretagen. Dessutom är det många mindre företag som har kunnat överleva och expandera sin verksamhet tack vare ROT-avdraget.

Hur ett slopat ROT-avdrag skall leda till fler och billigare bostäder framstår som märkligt. Tidigare erfarenheter med subventioner riktade till produktionen har drivit upp kostnadsbilden i byggandet. Ett stöd på individnivå är mer träffsäkert än att kanalisera pengar till byggbolag för att de ska bygga.

Ett slopat ROT-avdrag leder inte till ökat byggande och bidrar på intet sätt till att den (S)-ledda regeringens mål om 250 000 nya bostäder 2020 blir verklighet.