torsdag 20 september 2007

Budgetdebatt

Anders Borg och Alliansen presenterade ett utmärkt budgetförslag, fast något annat hade jag inte väntat.
Fokus är klart och tydligt arbete. Det skall löna sig att arbeta och det skall finnas möjligheter för den som behöver stöd att återgå till arbete efter exempelvis sjukskrivning eller arbetslöshet.
Sverige är i mångt och mycket ett bra land och bättre kommer det att bli med Alliansens politik.
För alla boende i storstadsregionerna innebär den förändrade fastighetsskatten stora ekonomiska lättnader. Att högst betala 6000 kr om året i kommunal avgift mot att tidigare 20000 till 30000 för ett normalt boende gör skillnad. Regeringens budget i sin helhet finns att läsa på regeringens hemsida, www.regeringen.se

Cykla i Stockholm

Trafikutskottet har träffat Svensk Cykling och utan tvekan är cykeln det mest miljövänliga fortskaffningsmedlet. Dessutom har det kommit en mängd nya cykelmobil, allt ifrån "nygamla" minicyklar till 24-växlade sportcyklar i aluminium med punkteringsfria dag. Cykelträffen avslutades med en cykeltur genom Stockholm. Att cykla i Stockholm upplevde jag som relativt enkel, bra cykelbanor och hänsynsfulla bilister, nåja för det mesta. Cykelturen i city har däremot inte förändrat min uppfattning om att många cyklister utgör en trafikfara för såväl sig själva som omgivningen genom att cykla på gångbanor, mot rött ljus och trotsa såväl cykelförbud som enkelriktning. Trots detta uppskattar jag att cykla.

tisdag 18 september 2007

Riksdagen är igång

I dag har Riksdagen haft sitt högtidliga öppnande. Som alltid var öppnandet pampigt och stämningsfullt
Hans Majestät Karl den XI Gustaf avslutade sitt tal med de självklara men viktiga orden, som alltid förtjänar att upprepas - Riksdagens huvuduppgift är att driva, försvara och utveckla demokrati, yttrandefrihet och frihet.

Jag kopplar omgående ihop dessa ord med statsminister Fredrik Reinfeldts öppningstal i vilket han klart och tydligt lyfter upp samma frågor fast med andra ord.

Statsministerns avslutande ord anser jag sammanfattar regeringens poltik på ett utmärkt sätt.

"Grunden för regeringens politik är och förblir kampen för full sysselsättning. Genom att återupprätta arbetslinjen och arbetets värde ska fler människor ges möjlighet att vara med i bygget av Sverige. Det är en politik som ger resurser till en bra välfärd och därmed trygghet för oss alla när vi behöver den. Det är politik som långsiktigt minskar klyftorna och bekämpar utanförskapet.

Vi vill inte att politiken ska få ha några blinda fläckar. Några människor vi inte vill se. Några samhällsproblem som är så stora att vi hellre glömmer dem än tar tag i dem. Regeringens ambition är att hålla ihop Sverige och ge alla möjligheten att vara med i arbetsgemenskapen och samhället.

Det ger ett tryggare, friare och mänskligare samhälle. Det lägger grunden för att de människor som lever i vårt land i morgon ska kunna vakna upp till en ny dag. En bättre dag."

Jag kommer under riksdagsåret 2007/2008 att fortsätta arbeta för ett öppet samhälle där alla medborgare skall känna sig lika välkomna, ett samhälle där det är möjligt att försörja sig och där medborgaren har möjlighet att ta ansvar för sig sig, sin familj och samhället. Uttryckt med vardagliga ord innebär detta att jag arbetar för
* Fler jobb
* En skola med hög nivå på undervisningen anpassad efter varje barns behov
* Alla skall kunna vara sig själva och bli respekterade för detta.
* Sänkta skatter
* Enklare att starta och driva företag