fredag 31 oktober 2008

Barnomsorg på barnens villkor

Äntligen börjar perspektivitet på barnomsorgen röra sig i rätt riktning. För barnen bästa bör det i en barngrupp bör antalet barn vara få. Små barn har behov av att bli sedda, vuxenkontakter och inte minst behov av en säker miljö. Precis som att vi vuxna har reglerad arbetstid och vill ha fritid vill barn ha det samma. Ur det perspektivet bör ambitionen vara att barnen inte skall behöva tillbringa mer än högst 40 timmar i veckan på dagis.Viktigt att påpeka är att arbetsgruppen inte förespråkar lagstiftning på området. Dessutom bör barnomsorgen vara öppen när föräldrarna behöver denna. Jag hoppas verkligen att det kommer att bli möjligt med barnomsorg kvällar och helger, inte minst med tanke på att många kvinnor arbetar dessa tider.

torsdag 30 oktober 2008

Uppfinningar tar priset

Regeringens forsknignsproposition har det goda med sig att forskningen lyfts fram som central för uppfinnande och utveckling. Men det finns också uppfinningar som har en upprinnelse i vardagskunskap och erfarenhet. De uppfinningarna kan vara av lika stor betydelse för människor som de uppfinnignar som komemr ur forskningen. Genom det goda forskningspropositionen för med sig kan det kreativa klimatet öka i samhället och därmed också intresset för de vardagsnära uppfinningarna. Mer kreativitet tjänar alla på.

Lägre statsskuld visar vägen ur krisen

Under veckan har en del av Riksdagens debatter handlat om finanskrisen. Ekonomiska frågor är allvarliga för oss alla. Med en god ekonomi finns möjlighet att förverkliga sina visioner, med en dålig ekonomi finns inga möjligheter alls. Därför känns det väldigt bra att Alliansen har amorterat av statskulden vilket i sin tur har medfört att Sverige är i ett bättre läge än många andra länder. Det är samma principer som gäller för privatekonomin som nationalekonomin - den som är satt i skuld är inte fri.

Fildelning

Fildelning och ytterligare reglering av den illegala fildelningen är aktuella ämnen i den politiska debatten. Frågans aktualitet stegras för varje dag. De som vill ha en hårdare regleringen hänvisar till EU:s sanktionsdirektiv och att den svenska musik-, film och bokbranchen är på väg att gå i konkurs. Jag instämmer till fullo i att det är viktigt att i upphovsrätten är viktig, jag instämmer i att näringsliv och företagande är viktigt, jag instämmer i att kriminella handlingar är fel. Däremot är min övertygelse att hårdare reglering av användandet av Internet inte är rätt lösning. Teknikutveckling har skett under alla tider genom historien och att utfärda lagar som bygger på att reglera användandet av ny teknik har aldrig tidigare lyckats. Varför skulle reglering lyckas idag? Tidigare i historien har det funnits perioder när det inte har varit tillåtet att trycka litteratur utan godkännande av kyrkan eller för den delen konungen. De lagarna föll allt eftersom antalet författare och böcker ökade. Kontrollsystemet blev otympligt. Antalet besökare på Internet ökar kontinuerligt. Jag är därför övertygad om att lagstiftning som går ut på att reglera upp- och nedladdningarInternet, oavsett om det handlar om illegal eller legal nedladdning är omöjlig att förhindra via lagstiftning. . Åter till historien, den som envisades med att fortsätta tillämpa handskrift när tryckerikonsten segrade blev så småningom om sprungen, den som fortsatte att sätta tidningarna för hand blev omkullsprungen när IT-tekniken blev allmän. Jag vill fortsätta att läsa böcker och lyssna på musiken och hopaps därför att bransherna fortästter att utveckla sina affärsmodeller och tillämpa tekniken. Det är enlgit mitt synsätt den enda långsiktigt lyckosamma utvecklingsmöjligheten.

avgift eller skatt?

Alliansens initiativ att avskaffa fastighetsskatten är lysande. Att istället införa en beloppsmaximerad avgift är ett steg i rätt rikting. Det är i kommunerna som kostnader relaterade till boende uppstår, exempelvis för vägar och snöröjning. Jag anser att det nu är dags att ta nästa steg och avskaffa taxeringsvärdet. Att regelbundet behöva fylla i formulera för att svara på frågor om längden på arbetsbänken i köpet, om fönsterrutorna är av tre glas eller antalet toaletter i bostaden är förlegat. Vem mer än de boende i fastigheten kan ha intresse för informationen?

Georgiens sak är Europas

Idag har Georgiens president Saakashvili avlagt ett officiellt besök i Sverige. Jag hade förmånen hade få delta i besöket. President Saakashvilis presentation visade med all tydlighet att omvärlden måste ta Georgiens situation på allvar. Små länder har lika stor rätt som större länder till självständighet. Jag delar helt uppfattningen om att det är angeläget att Georgien får förutsättningar för att långsiktigt bygga upp samhället. När Georgien blev självständigt var landet i en situation med eftersatt ekonomi, utbildning, infrastruktur och hälso- och sjukvård. Georgien behöver nu västvärldens stöd för att långsiktigt utveckla landet till den kortbod det en gång var innan kommunismen satte klorna i landet. Europa har möjlighet att aktivt stödja Georgien med målet att dess invånare får möjlighet att leva sina liv utifrån sina egna värderingar. Att georgierna förutsättningarna för att uppfylla sina livsdrömar blir verklighet. Jag hoppas och arbetar för att Europa och EU tar denna möjlighet.