torsdag 30 oktober 2008

Uppfinningar tar priset

Regeringens forsknignsproposition har det goda med sig att forskningen lyfts fram som central för uppfinnande och utveckling. Men det finns också uppfinningar som har en upprinnelse i vardagskunskap och erfarenhet. De uppfinningarna kan vara av lika stor betydelse för människor som de uppfinnignar som komemr ur forskningen. Genom det goda forskningspropositionen för med sig kan det kreativa klimatet öka i samhället och därmed också intresset för de vardagsnära uppfinningarna. Mer kreativitet tjänar alla på.

Inga kommentarer: