onsdag 24 juni 2015

Sent uppvaknande av regeringen

Det är mer regel än undantag att regeringen Löfven reagerar på tok försent på de utmaningar som dagens samhälle står inför. jag kan dock konstatera att de förslag som regeringen nu lägger är två av de förslag som Moderaterna har lagt fram tidigare vad gäller avhysning och lagstiftning mot utnyttjande av andra människors utsatta situation. Jag kan konstaterar att det i princip är våra moderata förslag som nu blir regeringens politik på området.

Dels är det viktigt att täppa till lagstiftningen så att blir möjligt att komma åt utnyttjande av EU-medborgare, dels är det viktigt att se över reglerna för att förenkla processen när det gäller avhysningar av illegala bosättningar.

Det är självklart bra att regeringen nu tar steg i rätt riktning. Förhoppningsvis dröjer inte regeringen i nästa steg utan lämnar skyndsamt förslag som ska lämnas till riksdagen för beslut. Frågan om att stoppa utnyttjandet människor i utsatta positioner är alldeles för viktig för att fortsätta dras i långbänk.

torsdag 11 juni 2015

Mindre i plånboken med rödgrön skattesänkning

Den rödgröna regeringen hittar på det ena nyuttrycket efter det andra. Att pensionärerna skulle få mer i plånboken med det rödgröna förslaget om sänkt skatt är utan grund.

Det allra största hotet mot pensionärernas ekonomi är att många inte jobbar och att för många slutar jobba för tidigt.  Att fler personer jobbar mer och längre borde därför vara den viktigaste frågan för de rödgröna. 

Dessutom sänkte Alliansen under sina år i regering skatten för pensionärer med betydligt större belopp än vad regeringen nu föreslår. Vi Moderater utesluter inte fler förslag i framtiden.

I höstas ville S höja skatten för alla över 65 som jobbar med ungefär lika mycket som kostnaden för dagens besked om skattesänkning. Det blir därmed de äldre som jobbar som får betala den föreslagna skattesänkningen för pensionärerna.

Det är tydligt att Socialdemokraterna aldrig prioriterar en skattesänkning för de som arbetar. Varför vill inte Socialdemokraterna ge sjuksköterskan, läraren eller busschauffören mer i plånboken? Och varför göra S det dyrare att anställa äldre som vill jobba längre?

Tyvärr framstår det allt mer klart att regeringens så kallade jobbagenda innehåller skrämmande få konkreta förslag på hur jobben ska bli fler. Därför är risken stor att den föreslagna skattesänkningen kan resultera i lägre pension.


 

onsdag 13 maj 2015

Rapportör för OSCE PA


Har i dagarna blivit utnämnd till rapportör för General Committee on Political Affairs and Security av OSCE PAs President Ilkka Kanerva. Utnämningen är ett resultat av att OSCE stod utan rapportör efter det finska valet. När en riksdagsledamot inte blir omvald och lämnar sitt parlamentariska uppdrag på hemmaplan lämnar ledamoten också sina uppdrag inom OSCE PA.

OSCA PA står för Organization for Security ans Co-Operation in Europé Parliamentary Assembly.

http://www.oscepa.org/about-osce-pa/parliamentary-committees-groups/general-committees/political-affairs-and-security/margareta-cederfelt-sweden-rapporteur

Jag känner mig mycket hedrad över utnämningen och ser framemot utmaningen att presentera min rapport Helsinki +40 vid sommarmötet.

onsdag 29 april 2015

Regeringens feministiska politik är antifeministisk

Regeringen säger sig driva en feministisk politik men i själva verket sitter den fast i ålderdomliga förhållningssätt. Verksamhet som är offentligt finansierad men könsfördelningen ojämnt fördelad bland medarbetarna är ett tydligt exempel på regeringens ålderdomliga synsätt. De verksamheter där männen är i majoritet bland de anställda är det privata företag som är verksamma, exempelvis trafik, infrastruktur, byggföretag, läkemedelsindustri. Dessutom skall lönerna vara marknadsledande, detta är fackförening och arbetsgivare överens om. Inom den del av den offentligt finansierade verksamheten där kvinnor är i majoritet råder motsatta förhållanden, verksamheten skall drivas av det offentliga, det skall inte vara tillåtet att göra vinst. Arbetsgivare och fackföreningar är därtill överens om att lönerna inte skall var marknadsledande.  

Att trumma ut ett budskap gör det inte mer sant när agerandet visar på motsatsen.
Det är hög tid att avslöja vad regeringens feministiska politik egentligen står för. En ålderdomlig tillbakablickande politik där yrkesverksamma kvinnor och män skall arbeta under olika förhållanden, naturligtvis till kvinnors nackdel. 

onsdag 25 mars 2015

Nej till ROT ger inte fler bostäder

Regeringen begår fel efter fel för att skapa fler jobb. Den här gången vill de minska ROT-avdraget. All erfarenhet visar entydigt att ROT-avdraget har varit positivt för byggföretagen. Dessutom är det många mindre företag som har kunnat överleva och expandera sin verksamhet tack vare ROT-avdraget.

Hur ett slopat ROT-avdrag skall leda till fler och billigare bostäder framstår som märkligt. Tidigare erfarenheter med subventioner riktade till produktionen har drivit upp kostnadsbilden i byggandet. Ett stöd på individnivå är mer träffsäkert än att kanalisera pengar till byggbolag för att de ska bygga.

Ett slopat ROT-avdrag leder inte till ökat byggande och bidrar på intet sätt till att den (S)-ledda regeringens mål om 250 000 nya bostäder 2020 blir verklighet.


torsdag 12 februari 2015

Alliansens politik gav fler jobb


 Under fjärde kvartalet 2014 uppgick antalet sysselsatta i åldern 1574 år till 4 773 000 personer, en ökning med 65 000 jämfört med samma kvartal föregående år. Sysselsättningsgraden ökade med 0,4 procentenheter till 66,0 procent. Ökningen i antal och andel sysselsatta består främst av utrikes födda. Antalet arbetslösa uppgick till 375 000 och arbetslösheten var 7,3 procent. Av SCB:s statistik framgår att antalet sysselsatta ökade med 65 000 personer fjärde kvartalet 2014 jämfört med samma kvartal året innan och uppgick till 4 773 000 personer. Under fjärde kvartalet 2014 var 17,2 procent i åldersgruppen 65-74 år sysselsatta, vilket innebär en ökning med 2,5 procentenheter jämfört med samma kvartal 2013.

Arbetslösheten är fortfarande på tok för hög och andelen personer som arbetar måste öka. Nu är frågan hur den rödgröna regeringen kommer att förvalta Alliansens politik. Leder ökade inkomstskatter till fler jobb? Ökad kostnad för att anställa unga? Minskad rapportering av sökta jobb till arbetsförmedlingen. Högre kostnader för att anställa?

Den socialdemokratiska regeringen borde tänka både en och två gånger och därefter revidera sin politiska inriktning. Människor arbete och möjlighet till egen försörjning är alldeles för viktigt för att utsättas för socialistiskt experimenterande.

fredag 23 januari 2015

Jobb och framtidstro stoppar extremism

Det grekiska parlamentsvalet på söndag verkar bli en rysare. Västerpartiet Syriza stärker sina positioner och har ohotat varit det populäraste partiet i Grekland sedan maj 2014. I den senaste opinionsmätningen har Syriza mer än en tredjedel av väljarna bakom sig.

 

Parallellt med att opinionssiffrorna ökar för Syriza tilltar svajigheten i ekonomin och arbetslösheten ökar. Ekonomisk oro, arbetslöshet och bristande framtidstro lever i symbios med politisk extremism.

 

Bästa sättet att stoppa extremismen i alla dess skepnader är ett samhälle som vilar p tolerans, framtidstro, jobb och tillväxt. Det finns åtskilliga exempel på detta i historien. En politik som leder till företagande och jobb bidrar inte bara till tillväxt utan är i allra högsta grad en garant mot extremism av alla dess sorter, oavsett om det handlar om kommunism eller främlingsfientlighet.

 

Runt en tiondel av de grekiska väljarna är fortfarande osäkra, det kan vara deras röster som avgör om Grekland får en kommunistisk regering eller ej.

fredag 16 januari 2015

Jobben är viktigast av allt

Det parti som kan ge svar på hur jobb skall skapas, tillväxten öka och framtidstron växa vinner valet 2018. Nya Moderaternas ansträngningar för att utveckla politiken och lösningar för fler jobb gav resultat 2006. I dagens snabba värld är det nödvändigt att återigen utveckla jobbpolitiken. Det behövs nya analyser och nya förslag.

 

Sverige skall vara ett land där alla kan lyckas. Sverige skall vara ett modernt och öppet land, ett land som byggs starkare genom arbete och att alla som kan jobba jobbar. Jobb skapas inte av arbetsmarknadsåtgärder utan av företagsamma människor, av människor som har visioner och idéer att förverkliga. 

 
Därför måste vi utveckla våra tankar och vår politik för att arbetsmarknaden verkligen skall omfatta alla, unga som gamla, infödda som invandrade, låg- som högutbildad.

 
Vi är nu redo att påbörja arbetet för ett tryggt, säkert Sverige som är fullt av möjligheter.

EU-politik bakom lykta dörrar

Samråd efter samråd med riksdagen, EU-nämnd efter EU-nämnd återupprepas samma mönster från regeringen. Än säger den sig inte ha fått handlingar och bakgrundsmaterial, än väntas material från kommissionen. Trots att regeringen säger sig sakna handlingar har den kunnat formulera sina ståndpunkter. För inte är det väl så att Sveriges regering deltar i ministerrådsmöten och formulerar svenska ståndpunkter utan att den har fått adekvata handlingar?

 

Eller som idag, under förmiddagen var det i vanlig ordningen EU-nämnd. Regeringen informerade riksdagens EU-nämnd att den fått begränsat underlag, att det eventuellt kunden bli aktuellt med ett skriftligt samråd under dagen. Mycket riktigt, kl. 11.45 kommer ett mail med rubriken brådskande, skriftligt samråd svar senast kl. 14.45. Information i mailet utgjordes av tre kortfattade punkter. Grunddokumentet som ärendet behandlade fanns inte bifogat. Efter påstötning lämnades besked om att en förkortad version skulle göras tillgänglig för läsning. Kl. 14.37 var det dags för nästa mail, nu med information om att dokumentet fanns för läsning samt att avvikande mening skulle vara inlämnad senast kl. 14.45. Åtta minuter senare!

 

Ovanstående är endast ett av många exempel på hur den socialdemokratiska regeringen agerar vid samråd med riksdagen inför ministrarnas deltagande i de europeiska ministerråden. Jag kan endast säga en sak – skärpning! EU är alldeles för viktigt för att hanteras på detta styvmoderliga sätt. Upp till bevis regeringen! Dessutom, regeringen har väl inte redan hunnit glömma att all makt utgår från folket? Skall det behövas en KU-anmälan för att riksdagen skall få ta del av den information som den behöver för att kunna fullgöra sitt uppdrag?