fredag 16 januari 2015

EU-politik bakom lykta dörrar

Samråd efter samråd med riksdagen, EU-nämnd efter EU-nämnd återupprepas samma mönster från regeringen. Än säger den sig inte ha fått handlingar och bakgrundsmaterial, än väntas material från kommissionen. Trots att regeringen säger sig sakna handlingar har den kunnat formulera sina ståndpunkter. För inte är det väl så att Sveriges regering deltar i ministerrådsmöten och formulerar svenska ståndpunkter utan att den har fått adekvata handlingar?

 

Eller som idag, under förmiddagen var det i vanlig ordningen EU-nämnd. Regeringen informerade riksdagens EU-nämnd att den fått begränsat underlag, att det eventuellt kunden bli aktuellt med ett skriftligt samråd under dagen. Mycket riktigt, kl. 11.45 kommer ett mail med rubriken brådskande, skriftligt samråd svar senast kl. 14.45. Information i mailet utgjordes av tre kortfattade punkter. Grunddokumentet som ärendet behandlade fanns inte bifogat. Efter påstötning lämnades besked om att en förkortad version skulle göras tillgänglig för läsning. Kl. 14.37 var det dags för nästa mail, nu med information om att dokumentet fanns för läsning samt att avvikande mening skulle vara inlämnad senast kl. 14.45. Åtta minuter senare!

 

Ovanstående är endast ett av många exempel på hur den socialdemokratiska regeringen agerar vid samråd med riksdagen inför ministrarnas deltagande i de europeiska ministerråden. Jag kan endast säga en sak – skärpning! EU är alldeles för viktigt för att hanteras på detta styvmoderliga sätt. Upp till bevis regeringen! Dessutom, regeringen har väl inte redan hunnit glömma att all makt utgår från folket? Skall det behövas en KU-anmälan för att riksdagen skall få ta del av den information som den behöver för att kunna fullgöra sitt uppdrag?