tisdag 29 oktober 2013

Votera är stort men att votera rätt är ännu större


Veckans votering leder till eftertanke. Demokratiska val avgör hur mandatfördelningen i riksdagen sker vilket i sin tur påverkar hur regeringsbildningen sker. Efter att tre fjärdedelar av mandatperioden passerat bör rutinen för genomförande av voteringar sitta som gjutet. Om det nu inte var för den mänskliga faktorn, eller är det något annat, exempelvis trötthet, tagit ut segern i förskott eller rent av ointresse som påverkade utgången av voteringen om höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt. Personligen är jag mycket nöjd med att riksdagen biföll Alliansens förslag och skulle inte heller ha något emot att samtliga Alliansförslag röstas igenom vid votering. Samtidigt vill jag inte att det skall ske genom att riksdagsledamöter av olika anledningar inte infinner sig i plenisalen. Det är inte att visa respekt för demokratin och väljarna.

Tadzjikistan går till val


Onsdag den 6 november går Tadzjikistan till val. OSSE, ODIHR och Europeiska Rådet bidrar med valobservatörer. Jag kommer att delta på mandat av OSSE. Tadzjikistan är i många avseende ett okänt land för oss i Europa. Efter att ha sökt information via Internet och på bibliotek har jag endast fått minimalt med information. Att landet är fattigt och en forna delstat i Sovjetrepubliken är återkommande i artiklarna liksom rapporter om fattigdom, narkotikasmuggling och korruption.

 

Jag hoppas att närvaron av internationella organisationer kan ha en positiv effekt på hur valet kommer att genomföras. Tadzjikistan är värt ett fritt, demokratiskt och rättvist val.

Veterinären som förebild


Var finns köerna hos veterinären? Klagomål för att djursjukvården inte fungerar? Personalens missnöje? Svårigheter att rekrytera personal? Attraktiva utbildningar? Ja, det går självfallet inte att dra paralleller mellan djursjukvård och hälso- och sjukvård, likväl gör jag det. Hälso- och sjukvården är komplicerad, personalen gör fantastiska insatser och jag är övertygad om att varje medarbetare gör sitt bästa för att bistå patienter och anhöriga.

Varför är skillnaderna vid jämförelse av kvalitativa och kvantitativa variabler inom hälso- och sjukvården respektive djursjukvården stora? Beror det på att vi har höga krav på hälso- och sjukvården och låga krav på djursjukvården? Nej, jag tror att frågan bör besvaras ur ett annat perspektiv. Veterinärsklinikerna drivs inte av den offentliga sektorn, ofta är personalen delägare, den politiska styrningen av den dagliga verksamheten är obefintlig. Min uppfattning är kanske apart men för att få en bättre hälso- och sjukvård med korta vårdtider, ökat patientinflytande, hög säkerhet och hög kvalité kan det vara värt att titta på hur djursjukvården är organiserad för att hämta inspiration.