tisdag 29 oktober 2013

Veterinären som förebild


Var finns köerna hos veterinären? Klagomål för att djursjukvården inte fungerar? Personalens missnöje? Svårigheter att rekrytera personal? Attraktiva utbildningar? Ja, det går självfallet inte att dra paralleller mellan djursjukvård och hälso- och sjukvård, likväl gör jag det. Hälso- och sjukvården är komplicerad, personalen gör fantastiska insatser och jag är övertygad om att varje medarbetare gör sitt bästa för att bistå patienter och anhöriga.

Varför är skillnaderna vid jämförelse av kvalitativa och kvantitativa variabler inom hälso- och sjukvården respektive djursjukvården stora? Beror det på att vi har höga krav på hälso- och sjukvården och låga krav på djursjukvården? Nej, jag tror att frågan bör besvaras ur ett annat perspektiv. Veterinärsklinikerna drivs inte av den offentliga sektorn, ofta är personalen delägare, den politiska styrningen av den dagliga verksamheten är obefintlig. Min uppfattning är kanske apart men för att få en bättre hälso- och sjukvård med korta vårdtider, ökat patientinflytande, hög säkerhet och hög kvalité kan det vara värt att titta på hur djursjukvården är organiserad för att hämta inspiration.