tisdag 25 oktober 2016

Regeringen driver på avfolkningen av landsbyggden

Av Sveriges totala befolkning, 9 851 017 invånare bor 8 572 514 miljoner, eller 87 procent i tätort.
Den rödgröna regeringen säger med emfas att hela Sverige skall leva och att det skall vara attraktivt att bo på landsbygden. Därefter agerar de rakt emot vad de säger. Höjd bensinskatt är inget som gynnar landsbygden. Att förbjuda dubbdäck gynnar inte de nordliga landsdelarna. Höjda skatter på inkomster gynnar definitivt inte landsbygden.  


Socialdemokraterna och Miljöpartiet visar med sin politik att de inte ser till hela Sveriges bästa utan att deras vyer stannar vid Stockholm stads tullar.


Det Sverige behöver är en politik som gör att fler personer väljer att bo på utanför tätorten. Tätorten utgör endast 1,5 procent av Sveriges landareal. Med den rödgröna politiken är risken stor att 98,5 procent av landets yta blir ännu glesare befolkat.


Statistiken är hämtad från SCB.