fredag 2 oktober 2009

Sänkt skatt för pensionärer med Alliansens budget 2010

Höstbudgeten innebär skattesänkningarna på 3,5 miljarder kronor för pensionärerna.
Det beräknas medföra sänkt skatt med 1000-1200 kr per år för dem med enbart garantipension. Skattesänkningen blir sedan högre upp till ca 3000 kr per år för dem med full inkomstpension. Inklusive 2009 års skattesänkning innebär detta sänkt skatt med 3500-4400 kronor per år för en pensionär med garantipension.
Det har varit mycket diskussioner om varför personer som arbetar för jobbskatteavdrag men inte pensionärer förklaringen till detta är att arbetslinjen prioriteras eftersom et är viktigt att fler personer arbetar. Däremot har Regeringen har alla pensionärer fått sänkt skatten för i två omgångar.

Finanskrisen har tyvärr drabbat Sverige hårt liksom de flesta andra länder. Pensionssystemet är konstruerat så att skulderna alltid måste motsvaras av lika mycket tillgångar. Detta gör att ”bromsen slår till när ekonomin går ned. När den ekonomiska utvecklingen vänder kommer värdet av pensionsrätterna automatiskt att öka.
Alliansen har genomfört ett flertal reformer under mandatperioden vilka är ett stöd för Sveriges äldre, exempelvis:
- Höjt grundavdrag steg 1 för pensionärer
- Höjt äldreförsörjningsstöd och särskilt bostadstillägg till pensionärer
- Höjt förbehållsbelopp vid fastställande av avgifter enligt socialtjänstlagen
- Extra stort jobbskatteavdrag för +65
- Slopad särskild löneskatt
- Höjd bostadskostnadsgräns för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd för den som är 65 år eller äldre
- Fritt val inom äldreomsorgen
- Nationell värdegrund inom äldreomsorgen
- Förbättrat anhörigstöd
- Tandvårdsreform
- Slopad statlig fastighetsskatt
- Begränsningsregeln i fastighetsskatten behålls för pensionärer
- Slopad förmögenhetsskatt

söndag 27 september 2009

Återtagit rodret på Wikipedia

Efter tre timmars arbete har jag äntligen lyckats återställa min text på Wikipedia. Att ordet skall vara fritt på Internet är jag den första att skriva under på. Smatidigt leder upplevelsen av att ha blivit kapad till reflektion. Hur skall material skyddas på nätet? Vilket ansvar har exempelvis Wikipedia och andra företag för hur material hanteras på deras websidor? Hur skall personer skyddas från att deras identiteter blir stulna? Säkerhet på nätet handlar om mer än kontokort, upphovsrätt, falska identiteter. Problemet är uppenbarligen stort för under de få timmar som passerat sedan jag skrev min text om kapad identitet har gensvaret varit stort, meddelanden har skockats i min e-postlåda. Säkerhet på nätet är definitivt en fråga jag kommer att arbeta vidare med, självklart med det fria ordet som grundbult.

Kapad av Wikipedia

Internet är härligt, tillgången på information oändlig. Tyvärr har medaljen en baksida. Besökte nu på morgonen Wikipedia och upptäckte till min förvåning att den text som finns om mig är inte min. Vem har ändrat? När har ändringen gjorts? Eftersom texten är låst kan jag inte ens korrigera den. Noterar även att Wikipedias text om släkten Cederfelt är felaktig, vad annars.
För den som söker information på nätet gäller det att ha både hängsle och livrem.

Återigen blir jag varse vikten av att den lagstiftning som gäller i andra sammanhang också skall gälla på nätet.