fredag 30 november 2007

Fildelning

Tekniken går framåt och det måste också lagstiftningen gör. Fildelning är exempel där lagstiftningen inte följt med i utvecklingen.Skall det vara kriminellt att använda de möjligheter tekniken ger upphov till? Jag anser inte det. Debatten om fildelning är densamma som debatten under tidigt 70-tal när kassetterna gjorde sitt intåg och det blev möjligt att spela in radioprogram, vinylskivor och kopiera andra kasseter. Då fanns också en debatt som gick ut på att alla kopiering av musik eller annat material till kasseter var ett brott mot upphovsrätten. Självklart avklingade diskussionen och ingen ifrågasatte under andra halvan av 70-talet lagligheten av inspelning på kassett. Det är hög tid att nedladdning av material via internet blir lagligt. Jag ser framemot kommande debatter i Riksdagens plenisal med anledning av den motion där jag är en av medförfattarna om att legalisera fildelning.

tisdag 27 november 2007

Värdig äldreomsorg

Äldre personer har rätt till en värdig äldreomsorg. Jag är övertygad om att de privata alternativen behövs och gör ett bra jobb. Bland de mest uppskattade boenden för äldre i Stockholm återfinns de privata vårdgivarna, exempelvis Ersta sjukhus, Blomsterfonden och Danvikshem.
Från politiskt håll kan vi göra mycket för att förbättra äldreomsorgen. Några åtgärder är
* Auktorisation för att få driva äldreboende med krav på uppföljning av kvalité och redovisning av denna
* Fritt val för de äldre
* Krav på kompetenta medarbetare
* Ökade anslag för utbildning inom äldreomsorg till gymnasium, högskola och arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
För att öka intresset av att arbeta inom äldreomsorgen måste statusen öka. Att arbeta med äldre personer är positivt. Detta måste bli känt bland fler.