tisdag 27 november 2007

Värdig äldreomsorg

Äldre personer har rätt till en värdig äldreomsorg. Jag är övertygad om att de privata alternativen behövs och gör ett bra jobb. Bland de mest uppskattade boenden för äldre i Stockholm återfinns de privata vårdgivarna, exempelvis Ersta sjukhus, Blomsterfonden och Danvikshem.
Från politiskt håll kan vi göra mycket för att förbättra äldreomsorgen. Några åtgärder är
* Auktorisation för att få driva äldreboende med krav på uppföljning av kvalité och redovisning av denna
* Fritt val för de äldre
* Krav på kompetenta medarbetare
* Ökade anslag för utbildning inom äldreomsorg till gymnasium, högskola och arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
För att öka intresset av att arbeta inom äldreomsorgen måste statusen öka. Att arbeta med äldre personer är positivt. Detta måste bli känt bland fler.

Inga kommentarer: