fredag 23 november 2007

Kvinnors hälsa

Under torsdagen har jag haft förmånen att träffa en grupp barnmorskor från 11 olika asiatiska länder. Vilka fantastiska yrkespersoner och kvinnor. Det som också slår mig är att vi i Sverige inte skall sätta oss på några höga sätter och se vårt svenska samhälle som mer civiliserat eller bättre än andra samhälle. Vad vi däremot skall göra att diskutera och utbyta erfarenheter. Vikten av kvinnors rätt till utbildning, sin egen kropp, rätten att ha sina egna åsikter och att välja sin livsstil är central. Som jag har skrivit tidigare är demokrati inte givet utan måste återerövras varje dag. Detta inkluderar också kvinnors rättigheter. Min uppriktiga övertygelse är också att det är endast i ett fritt samhälle med fungerande marknadsekonomi och respekterad lagstiftning som de mänskliga rättigheterna har en en chans att utvecklas och vara en naturlig del i samhället. Kvinnors hälsa och rättigheter blir bättre med markandsekonommi.

Inga kommentarer: