onsdag 21 november 2007

Samverka för miljöeffektiva transporter

Att miljön är en viktig fråga inom politiken är ingen nyhet. Att klä sig själv i tagel är ingen lösning. Istället anser jag att miljöfrågan handlar om att tänka nytt, att se nya lösningar. Exempel på miljövänlig transport av varor är att minska transportsträckan av gods som görs med lastbil genom att i där så är möjligt lasta om godset mellan väg och järnväg. Detta är förstås en fråga för marknaden att lösa men politiken kan underlätta genom att i satsningarna på infrastruktur fatta beslut som leder till utbyggnad av väg- och järnvägsnät. En bättre miljö handlar också om miljösmarta transporter.

Inga kommentarer: