måndag 19 november 2007

Demokratin måste återerövras varje dag

Ett av de roligaste inslagen i riksdagsuppdraget är möjligheten att träffa skolungdomar. Gymnasieklasser besöker regelbundet riksdagen som en del av undervisningen i samhällskunskap. Att delta i diskussioner med gymnasister ger mycket, dels en inblick i hur ungdomar tänker men också en fantastisk möjlighet att möta unga människor i deras tankar om demokrati. Det som oftast slår mig är vikten av att vi vuxna tar oss tid och vågar möta ungdomarna på deras villkor utifrån deras tankar och frågeställningar. I mötet med skolklasser kommer ofta frågor om hur beslut fattas upp till diskussion, men också påstående som att ingen bryr sig, politiker vet inte hur det är, jag vill inte rösta för det har ingen betydelse., om jag inte röstar så är det ingen som kan sko sig.
För mig som riksdagsledamot och stark anhängare av demokrati anser jag att om en förutsättning för att det öppna samhället skall fortsätta är just dessa diskussioner, inte utifrån vad jag tycker är viktigt utan utifrån den unga människans perspektiv. Demokratin är alldeles för viktig för att avfärdas med att jag har inte tid, diskussionen spar jag till nästa vecka eller ännu värre skolan får ensamt ta ansvar för demokratidiskussionerna.

Inga kommentarer: