torsdag 20 september 2007

Budgetdebatt

Anders Borg och Alliansen presenterade ett utmärkt budgetförslag, fast något annat hade jag inte väntat.
Fokus är klart och tydligt arbete. Det skall löna sig att arbeta och det skall finnas möjligheter för den som behöver stöd att återgå till arbete efter exempelvis sjukskrivning eller arbetslöshet.
Sverige är i mångt och mycket ett bra land och bättre kommer det att bli med Alliansens politik.
För alla boende i storstadsregionerna innebär den förändrade fastighetsskatten stora ekonomiska lättnader. Att högst betala 6000 kr om året i kommunal avgift mot att tidigare 20000 till 30000 för ett normalt boende gör skillnad. Regeringens budget i sin helhet finns att läsa på regeringens hemsida, www.regeringen.se

Inga kommentarer: