fredag 8 februari 2008

Att resa till Storuman

Det är lätt att låta stockholmsperspektivet ta överhand och glömma att Sverige ser olika ut. Men det finns också likheter - Behovet av ett levande näringsliv, skola och utbildning samt infrastruktur. Det som slog mig under gårdagens besök i Storuman varr den energi och livsvilja som människor har, entreprenörer som ser möjligheter och genomför sina visioner. Det är viktigt att politiken gör det möjligt för människor att förverkliga sina visioner och inte lägger hinder i vägen.
I Storuman finns Skelefteå Kraft, Sverige fjärde största energiföretag! Företagets energiproduktion är helt miljövänlig. Infrastrukturen skall stödja och inte stjälpa ett samhälle därför välkomnar jag regeringens beslut att öppna Storumans flygplats för konkurrensutsatt flyg. En levande flygplats behöver möjligheter att utveckla sitt samarbete med olika flygbolag och företag. Att Storuman behöver tillgång till bra kommunikationer råder ingen tvekan om. Den kommande propositionen om flygplatser kan innehålla förändringar närd et gälelr flygplatsstrukturen, men det som är allra viktigast är att propostionen innehåller fortsatta öppningar för utveckling och kreativitet.

Apropå flygets negativa miljöpåverkan kan denna snart vara ett minne blott. EU har i samarbete med näringslivet beslutat att avsätta 1,6 miljarder euro till forskning för att utveckla miljövänliga lösningar inom flygsektorn. I utvecklingsprojektet Clean Sky medverkar 140 organisationer, företag och universitet för att utveckla nästa generations flygplan.

tisdag 5 februari 2008

Ett levande näringsliv

Signhild Arnegård Hansen, ordförande Svenskt Näringsliv, är alltid lika intressant att lyssna till. Budskapet är tydligt och klart - ett bra samhälle behöver levande företag. Inom Alliansens i Riksdagen arbetar vi ständigt med perspektiven fler företag och fler arbetstillfälle. Jag är övertygad om att vi måste göra mer. Detta kräver än mer aktiv dialog med företagare, såväl etablerade som nystartade. Ett perspektiv som är enkelt att förbise är att arbetsmarkanden och företagararenan är internationell. För att behålla och locka såväl företag som arbetstagare att vara verksamma i Sverige måste vi kunna erbjuda konkurrenskraftiga villkor ex god utbildning, liten administrativ börda, tydliga och klara regler och möjlighet för företag att växa.