tisdag 5 februari 2008

Ett levande näringsliv

Signhild Arnegård Hansen, ordförande Svenskt Näringsliv, är alltid lika intressant att lyssna till. Budskapet är tydligt och klart - ett bra samhälle behöver levande företag. Inom Alliansens i Riksdagen arbetar vi ständigt med perspektiven fler företag och fler arbetstillfälle. Jag är övertygad om att vi måste göra mer. Detta kräver än mer aktiv dialog med företagare, såväl etablerade som nystartade. Ett perspektiv som är enkelt att förbise är att arbetsmarkanden och företagararenan är internationell. För att behålla och locka såväl företag som arbetstagare att vara verksamma i Sverige måste vi kunna erbjuda konkurrenskraftiga villkor ex god utbildning, liten administrativ börda, tydliga och klara regler och möjlighet för företag att växa.

Inga kommentarer: