fredag 24 juli 2009

Oacceptabel lagstiftning

Riksdagen i Litauen har fortfarande möjlighet att riva upp sin nystiftade lag som diskriminering av homosexuella. Lagstiftningen träder i kraft den 31 mars 2010 varför det brådskar för den Litauiska regeringen att utarbeta ett nytt lagförslag. Bakgrunden till lagen är att skydda minderåriga från olika former av skadlig påverkan. Enligt min uppfattning är en lagstiftning som bygger på diskriminering och förbud av homosexuella personer helt fel väg. Om syftet verkligen är att erbjuda barn och ungdomar en god uppväxt skall lagstiftningen utgå från de mänskliga rättigheterna, motverka fördomar och förtryck.

Island till EU

Äntligen har Island ansökt om medlemskap i EU. Det isländska Alltinget har antagit regerings proposition om att ansöka om medlemskap i EU. Frågan om det isländska EU- medlemskapet är en av punkterna på dagordningen vid EU:s rådsmöte den 27 juli. Dagens EU-nämnd biträder regeringens linje om att ge kommissionen i uppdrag att utarbeta en s.k. avid, dvs. ett yttrande över Islands beredskap att inleda förhandlingar. Jag delar uppfattningen att Islands ansökan om medlemskap är positivt men att samma krav skall ställas på Island som för andra länder inför prövning av dess medlemskap i EU. Förhoppningsvis uppfyller Island kriterierna och ytterligare ett nordiskt land kan räknas in bland EU-länderna.