fredag 24 juli 2009

Island till EU

Äntligen har Island ansökt om medlemskap i EU. Det isländska Alltinget har antagit regerings proposition om att ansöka om medlemskap i EU. Frågan om det isländska EU- medlemskapet är en av punkterna på dagordningen vid EU:s rådsmöte den 27 juli. Dagens EU-nämnd biträder regeringens linje om att ge kommissionen i uppdrag att utarbeta en s.k. avid, dvs. ett yttrande över Islands beredskap att inleda förhandlingar. Jag delar uppfattningen att Islands ansökan om medlemskap är positivt men att samma krav skall ställas på Island som för andra länder inför prövning av dess medlemskap i EU. Förhoppningsvis uppfyller Island kriterierna och ytterligare ett nordiskt land kan räknas in bland EU-länderna.

Inga kommentarer: