onsdag 24 juni 2015

Sent uppvaknande av regeringen

Det är mer regel än undantag att regeringen Löfven reagerar på tok försent på de utmaningar som dagens samhälle står inför. jag kan dock konstatera att de förslag som regeringen nu lägger är två av de förslag som Moderaterna har lagt fram tidigare vad gäller avhysning och lagstiftning mot utnyttjande av andra människors utsatta situation. Jag kan konstaterar att det i princip är våra moderata förslag som nu blir regeringens politik på området.

Dels är det viktigt att täppa till lagstiftningen så att blir möjligt att komma åt utnyttjande av EU-medborgare, dels är det viktigt att se över reglerna för att förenkla processen när det gäller avhysningar av illegala bosättningar.

Det är självklart bra att regeringen nu tar steg i rätt riktning. Förhoppningsvis dröjer inte regeringen i nästa steg utan lämnar skyndsamt förslag som ska lämnas till riksdagen för beslut. Frågan om att stoppa utnyttjandet människor i utsatta positioner är alldeles för viktig för att fortsätta dras i långbänk.