onsdag 1 april 2009

Ansvaret är hela styrelsens

Debatten om ansvaret för de ohemula pensionsavtalen inom AMF fokuserar endast på Wanja Lundby-Wedin, vilket är förståligt utifrån att hon är ordförande i LO. Däremot anser jag inte att debatten är helt rättvisande. Styrelsen utgörs av fler personer än Wanja Lundby-Wedin. Också deras ansvar måste granskas. Hur agerade styrelseordförande? Hur agerade Svenskt Näringslivs företrädare, hur agerade övriga valda ledamöter? Samliga sparare i AMF, liksom allmänheten vill ha ett svar.

Vad kom först, hönan eller ägget?

Enligt SCB har antalet nyregistrerade bilar i mars 2009 sjunkit med 23 procent jämfört med mars 2008. Min uppfattning är att det är den ekonomiska krisen som orsakat att nyinköpen av bilar har sjunkit så drastiskt. Effekterna av hushållens ekonomiska återhållsamhet är dubbelbottnad. Med minskade inköp minskar efterfrågan vilket i sin tur leder till lägre produktion och i slutändan risk för uppsägningar. Samtidigt behöver hushållen spara för att öka sin ekonomiska buffert vid eventuell arbetslöshet. Tyvärr finns inget enkelt svar på hur den finansiella krisen skall lösas. En ansvarsfull politik i kombination med ett ansvarstagande näringsliv är två nödvändiga ingredienser för att krisen skall vända.

tisdag 31 mars 2009

Växande arbetskraft en förutsättning för utveckling.

SCB gör två prognoser för hur tillgången på arbetskraft i Sverige kommer att utvecklas till år 2030. Den ena prognosen utgår från att arbetskraften ökar med 175 000 personer. Hela ökningen utgörs av de utrikes födda. Den andra prognosen utgår från ett nollscenario. Jag hoppas verkligen att prognosen som utgår den ökad tillgång på arbetskraft blir aktuell. Utan en ökning av arbetskraften stagnerar utvecklingen, speciellt som pensionsavgångarna beräknas bli stora.