onsdag 1 april 2009

Vad kom först, hönan eller ägget?

Enligt SCB har antalet nyregistrerade bilar i mars 2009 sjunkit med 23 procent jämfört med mars 2008. Min uppfattning är att det är den ekonomiska krisen som orsakat att nyinköpen av bilar har sjunkit så drastiskt. Effekterna av hushållens ekonomiska återhållsamhet är dubbelbottnad. Med minskade inköp minskar efterfrågan vilket i sin tur leder till lägre produktion och i slutändan risk för uppsägningar. Samtidigt behöver hushållen spara för att öka sin ekonomiska buffert vid eventuell arbetslöshet. Tyvärr finns inget enkelt svar på hur den finansiella krisen skall lösas. En ansvarsfull politik i kombination med ett ansvarstagande näringsliv är två nödvändiga ingredienser för att krisen skall vända.

Inga kommentarer: