tisdag 31 mars 2009

Växande arbetskraft en förutsättning för utveckling.

SCB gör två prognoser för hur tillgången på arbetskraft i Sverige kommer att utvecklas till år 2030. Den ena prognosen utgår från att arbetskraften ökar med 175 000 personer. Hela ökningen utgörs av de utrikes födda. Den andra prognosen utgår från ett nollscenario. Jag hoppas verkligen att prognosen som utgår den ökad tillgång på arbetskraft blir aktuell. Utan en ökning av arbetskraften stagnerar utvecklingen, speciellt som pensionsavgångarna beräknas bli stora.

Inga kommentarer: