onsdag 25 mars 2009

Fler kvinnor på toppjobb med Alliansen

Sedan regeringen tillträdde 2006 har hälften av alla toppjobb inom staten gått till kvinnor. Det är viktigt att politiskt styrda verksamheter föregår med gott exempel. Min förhoppning är att denna utveckling också kan sprida sig till näringslivet enligt en undersökning gjord av SIS Ägarservice/SCB är det endast i två procent av de undersökta företagen som VD:n är kvinna. Jag tror inte på att vi som politiker stiftar lagar som stipulerar hur stor andel av en företagsledning som skall utgöras av kvinnor, däremot tror jag på att den offentliga sektorn föregår med gott exempel, att intresseorganisationer och större företag bildar nätverk för kvinnor, erbjuder mentorer och också befordrar kvinnor. Framför allt anser jag att debatten har ett egenvärde i sig.

Inga kommentarer: