måndag 23 mars 2009

Idéer löser problem

Pimm i Östergötland är ett utmärkt exempel på lyckad verksamhet i Östergötland. I Pimm möts uppfinnare, landsting och lokala företag. Medarbetare inom hälso- och sjukvården som har idéer att utveckla för stöd och hjälp att utveckla dessa. Det är onödigt att springa över ån efter vatten är ett bra uttryck som stämmer in här. Exempel på en lyckad produkt som utvecklats är en kateterbyxa. Upphovsperson är undersköterskan Annika Nithagen. Kateterbyxan åskådliggör hur praktisk erfarenhet, ett kreativt öga och stödverksamhet kan resultera i en produkt som höjer livskvaliteten och avhjälper ett problem för många människor. Enligt min uppfattning finns mycket att vinna såväl samhällsekonomiskt som mänskligt på förbättrade möjligheter för uppfinnare att utveckla sina idéer. Med ett större samarbete mellan företag, Almi, kommun och landsting kan fler idéer bli möjliga att genomföra.

Inga kommentarer: