tisdag 24 mars 2009

Vilket ansvar kan utkrävas

Det är bra att frågan om bonus, pensionsöverenskommelser relaterat till styrelsens ansvar har kommit upp till debatt. Att försvara gjorda överenskommelser med argumenten det visste jag inte eller det hade jag ingen aning om håller inte. Självklart är uppdraget i en styrelse förenat med ansvar, detta oavsett vilket mandat ledamöterna är invalda på. Den som inte förstår en handling eller innebörden av ett beslut kan börja med att fråga alternativt lämna sitt uppdrag. Om besluten strider mot den egna uppfattningen, lagstiftning, policy eller vad nu motivet kan vara måste varje ledamot ta eget ansvar. Det finns alltid en möjlighet att rösta nej, reservera sig eller att inte delta i beslutet. Däremot finns ingen ursäkt för att säga – jag hade ingen aning. 09:45:00

Inga kommentarer: