fredag 23 november 2007

Kvinnors hälsa

Under torsdagen har jag haft förmånen att träffa en grupp barnmorskor från 11 olika asiatiska länder. Vilka fantastiska yrkespersoner och kvinnor. Det som också slår mig är att vi i Sverige inte skall sätta oss på några höga sätter och se vårt svenska samhälle som mer civiliserat eller bättre än andra samhälle. Vad vi däremot skall göra att diskutera och utbyta erfarenheter. Vikten av kvinnors rätt till utbildning, sin egen kropp, rätten att ha sina egna åsikter och att välja sin livsstil är central. Som jag har skrivit tidigare är demokrati inte givet utan måste återerövras varje dag. Detta inkluderar också kvinnors rättigheter. Min uppriktiga övertygelse är också att det är endast i ett fritt samhälle med fungerande marknadsekonomi och respekterad lagstiftning som de mänskliga rättigheterna har en en chans att utvecklas och vara en naturlig del i samhället. Kvinnors hälsa och rättigheter blir bättre med markandsekonommi.

torsdag 22 november 2007

Satsa på infrastrukturen med OPS

Efter dagens utfrågning i trafikutskottet om offentlig och privat samverkan (OPS) vid satsningar på infrastrukturen har jag blivit ännu mer övertygad om att vikten av att vidga perspektiven när det gäller utbyggnad av infrastrukturen. Storbritannien har exempelvis genomfört flera utbyggnader av vägar och järnvägar med OPS lösningar. Självklart måsten projekten vara väldefinierade och utredda samt avgränsade och parternas olika ansvar tydligt artikulerade. Med OPS finns möjligheten att i snabbare tack genomföra samhällsnyttiga satsningar av infrastrukturen. Med OPS lösning hade Stockholm med största sannolikhet redan haft en ringled runt staden. Vinnarna i fallet Stockholm hade varit alla som bor i regionen, näringslivet och miljön. Med ökad framkomlighet minskar köerna och därmed utsläppen.

onsdag 21 november 2007

Samverka för miljöeffektiva transporter

Att miljön är en viktig fråga inom politiken är ingen nyhet. Att klä sig själv i tagel är ingen lösning. Istället anser jag att miljöfrågan handlar om att tänka nytt, att se nya lösningar. Exempel på miljövänlig transport av varor är att minska transportsträckan av gods som görs med lastbil genom att i där så är möjligt lasta om godset mellan väg och järnväg. Detta är förstås en fråga för marknaden att lösa men politiken kan underlätta genom att i satsningarna på infrastruktur fatta beslut som leder till utbyggnad av väg- och järnvägsnät. En bättre miljö handlar också om miljösmarta transporter.

Shenet och Rookie

Shenet är ett nätverk som gör mig glad. Maria Forssén som, grundare av Shenet, bidrar aktivt till att starta en mingelplats för kvinnor. Igårkväll hade Shenet en mingelafton med Årets Rookie. Vilken kväll! Det är underbart att höra om den drivkraft som finns hos dagens unga designer som vågar ta steget att driva ett eget företag inom modebranchen. Rookie är ett nätverk ägt av Svenska Moderådet med syfte att stödja unga entreprenörer inom modebranchen i syfte att de skall etablera sig som företagare.
Vi politiker kan göra mycket för att underlätta för flera unga att starta företag, inte minst genom att förenkla de lagar som styr företagandet men också genom att i utbildningspolitiken aktivt arbeta för tvärprofessionellt arbete mellan olika utbildningar. Årets Rooki 2007 är Susanne Beskow med varumärket Van Deurs.

måndag 19 november 2007

Demokratin måste återerövras varje dag

Ett av de roligaste inslagen i riksdagsuppdraget är möjligheten att träffa skolungdomar. Gymnasieklasser besöker regelbundet riksdagen som en del av undervisningen i samhällskunskap. Att delta i diskussioner med gymnasister ger mycket, dels en inblick i hur ungdomar tänker men också en fantastisk möjlighet att möta unga människor i deras tankar om demokrati. Det som oftast slår mig är vikten av att vi vuxna tar oss tid och vågar möta ungdomarna på deras villkor utifrån deras tankar och frågeställningar. I mötet med skolklasser kommer ofta frågor om hur beslut fattas upp till diskussion, men också påstående som att ingen bryr sig, politiker vet inte hur det är, jag vill inte rösta för det har ingen betydelse., om jag inte röstar så är det ingen som kan sko sig.
För mig som riksdagsledamot och stark anhängare av demokrati anser jag att om en förutsättning för att det öppna samhället skall fortsätta är just dessa diskussioner, inte utifrån vad jag tycker är viktigt utan utifrån den unga människans perspektiv. Demokratin är alldeles för viktig för att avfärdas med att jag har inte tid, diskussionen spar jag till nästa vecka eller ännu värre skolan får ensamt ta ansvar för demokratidiskussionerna.