tisdag 25 oktober 2016

Regeringen driver på avfolkningen av landsbyggden

Av Sveriges totala befolkning, 9 851 017 invånare bor 8 572 514 miljoner, eller 87 procent i tätort.
Den rödgröna regeringen säger med emfas att hela Sverige skall leva och att det skall vara attraktivt att bo på landsbygden. Därefter agerar de rakt emot vad de säger. Höjd bensinskatt är inget som gynnar landsbygden. Att förbjuda dubbdäck gynnar inte de nordliga landsdelarna. Höjda skatter på inkomster gynnar definitivt inte landsbygden.  


Socialdemokraterna och Miljöpartiet visar med sin politik att de inte ser till hela Sveriges bästa utan att deras vyer stannar vid Stockholm stads tullar.


Det Sverige behöver är en politik som gör att fler personer väljer att bo på utanför tätorten. Tätorten utgör endast 1,5 procent av Sveriges landareal. Med den rödgröna politiken är risken stor att 98,5 procent av landets yta blir ännu glesare befolkat.


Statistiken är hämtad från SCB.

tisdag 27 september 2016

Droppen som urholkar stenen 
Riksdagens allmänna motionsperiod närmar sig sitt slut. Åsikterna om riksdagsmotionernas vara eller inte vara går i sär. För att vara helt ärlig avslås majoriteten av de motioner vi riksdagsledamöter väcker. Vän av ordning kan fråga sig varför skriva motioner när de ändå avslås? Svaret är enkelt - motioner är ett av de verktyg som ingår i den parlamentariska paletten för att föra en fråga upp till debatt. En motion är ett utmärkt sätt att belysa ett behov av ändring i lagstiftningen och kan även ses som ett inlägg i den allmänna debatten.

Utöver enskilda motioner finns det även kommittémotioner och partimotioner. Kommittémotionerna väcks av en partigrupps ledamöter i ett specifika utskott. Partimotioner väcks av partigruppens ledning. När landet styrs av en minoritetsregering är motionerna extra viktiga, framför allt kommitté- och partimotionerna. Troligtvis kommer riksmötet att bifalla flera av dessa.

För egen del har jag motionerat om bland annat kvinnors uppfinnande, reavinstbeskattning, förebygga mobbing i skolan, personaloptioner, åtgärder för at minska hat mot HBTQ personer, gårdsförsäljning av vin. Jag ser framemot utskottens behandling av motionerna och den kommande debatten.  Tyvärr tror jag inte att någon av motionera kommer att bifallas av riksdagen. Däremot kommer jag att använda motionerna som grund i artiklar, anförande och debatter såväl i som utanför riksdagen. Kanske kan mina motioner bli droppen som urholkar stenen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

torsdag 26 maj 2016

Ökad trygghet för alla


 
Otryggheten är påtaglig i Stockholms utanförskapsområden. Vägen ut ur utanförskap bygger på fler vägar till jobb, en bättre skola och stärkta möjligheter för var och en att göra rätt för sig. Samtidigt behövs ytterligare insatser för att Sverige ska vara tryggt för alla. Vi får aldrig acceptera brottslighet som ett naturligt inslag i samhället.I  en plan för ett starkare Sverige ingår att öka tryggheten för alla. För ett tryggare Sverige behövs fler poliser och att poliserna har möjlighet att vara närvarande och göra sitt jobb. Sverige ska fungera  och erbjuda alla möjlighet till en trygg tillvaro.Antalet poliser behöver utökas med minst 2 000 fram till år 2020. Polismyndigheten bör ansvara för den exakta fördelningen av de resurser som tillförs för de nya polistjänsterna. Satsningen bör inriktas på de områden där brottsligheten är särskilt allvarlig och där otryggheten är som störst.

Ett nytt alvarligt problem  är våld mot hälso- och sjukvårdspersonal vid utryckning. Den som arbetar med att rädda liv skall inte bli utsatt för trakasserier och våld. Därför anser vi moderater att våld mot tjänsteman bör vara ett eget brott där straffet ska vara minst sex månaders fängelse. Hälso- och sjukvårdspersonal behöver också få ett stärkare rättsligt skydd mot angrepp. Därför bör det införas ett nytt brott – våld mot alarmeringstjänstpersonal.


Fler poliser och en säkrare arbetsmiljö för hälso- och sjukvårdspersonal är två åtgärder på vägen mot ett tryggare Stockholm.onsdag 20 januari 2016

Dags att återvinna väljarnas förtroende

Den första januari i år trädde den rödgröna politiken i kraft. Nu blir det höjda skatter på de flesta områden, exempelvis, lön, bensin, el, försämring av RUT o ROT-avdrag. De höjda skatterna kommer att påverka människors vardag eftersom det blir mindre kvar i plånboken. Dessutom är risken överhängande för att den svenska konkurrenskraften kommer att försämras när skatterna på jobb och företagande höjs. Till och med finansdepartementet har konstaterat att den förda rödgröna politiken kommer att leda till färre jobb. Vi moderater står för alternativet i politiken. Vi har visat tidigare att vi kan styra Sverige, klara ekonomin i en turbulent tid och göra det möjligt för företagandet att växa och att arbete lönar sig. Vi måste nu se till att åter vinna väljarnas förtroende med målet att en Moderatledd Allians åter skall bilda regering.