fredag 5 mars 2010

Opositionen gör självmål, igen

Veckans politiska debatter har inte inneburit några vinster för den rödgröna röran. Äntligen får väljarna en ärlig chans att ta ställning till skillnaderna i opposition och majoritetens politik.

RUT och ROT borde egentligen inte orsaka några debatter, i alla fall inte den form av debatt som förs idag. Med skatteavdraget har ett av världens högst beskattade folk äntligen fått möjlighet att anlita hjälp i hemmet. ROT har funnits tidigare och aldrig ifrågasatts eftersom det har riktat sig mot fackfolk, professionella och gett jobb (sic!)
RUT har däremot ifrågasatts från de flesta vinklar, det har varit piggöra, lyxtjänster för rika, inte bidragit till att skapa jobb, tagit pengar från välfärdssektorn för att nämna några argument. De utvärderingar som gjorts av RUT visar att inget av de tidigare fördomarna gäller, det är vanliga människor som köper hushållsnäratjänster, nya företag har skapats och personer har fått jobb.

Den andra frågan jag tänker på har passerat förbi i skymundan och det är den debatt som har förts i Riksdagen med anledning av regeringens proposition om ”Åtgärder med anledning av Lavaldomen och andra arbetsrättsliga frågor”. De socialdemokratiska riksdagsledamöterna gick man ur hus för att äntra talarstolen och tala om att Alliansen inte står på arbetstagarnas sida och att föreningsfriheten raseras av ”Laval”. Intresset utanför riksdagshuset för debatten har varit obefintlig. I själva verket handlar ärendet endast om att implementera EG-rätten och regeringens proposition strider inte mot den svenska grundlagen.

Summasummarom har socialdemokraterna under den gångna veckan ägnat sin politiska kraft åt två frågor varav den ena går i strid mot allmänheten uppfattning och den andra inte förmår väcka något intresse, inte ens en gäspning.

onsdag 3 mars 2010

Det är Ruter i avdraget

RUT-avdraget åskådliggör tydligt skillnaden mellan Alliansen och oppositionen. Alliansens politik står för nytänkande, utveckling, företagande, socialt ansvarstagande och jämställdhet. Oppositionen, eller den rödgröna röran, står för gamla värderingar, stopp för utveckling och social utanförskap.
Denna slutsats grundar jag på Alliansens och oppositionens diametralt olika ståndpunkter när det gäller RUT-avdraget.
Fördelarna med RUT av flera:
1. RUT gör det möjligt för vanliga människor att köpa hushållsnära tjänster vitt istället för svart.
2. RUT är en jämställdhetsreform eftersom det är fler kvinnor än män som såväl startat företag som fått jobb efter det att avdraget infördes. 11 000 nya arbetstillfällen har tillkommit genom RUT-avdraget, trots lågkonjunkturen.
3. De som arbetar med hushållsnära tjänster får möjlighet att ta del av välfärdssamhällets förmåner, ex sjukpenning, tjänsteförsäkringar och pension.

I anständighetens namn anser jag att oppositionen är skyldiga att motivera varför de vill behålla ROT men inte RUT. Är det möjligen så att byggnadsfacken trycker på? Att det är gamla fördomar som gör att de prioriterar traditionellt manliga yrkesområden framför kvinnliga?

Enligt Almegas rapport är oppositionen isolerade i sin uppfattning eftersom hela 78 procent av de tillfrågade är positivt inställda till RUT. En röst på Alliansen i höstens val är en röst för RUT.