fredag 5 mars 2010

Opositionen gör självmål, igen

Veckans politiska debatter har inte inneburit några vinster för den rödgröna röran. Äntligen får väljarna en ärlig chans att ta ställning till skillnaderna i opposition och majoritetens politik.

RUT och ROT borde egentligen inte orsaka några debatter, i alla fall inte den form av debatt som förs idag. Med skatteavdraget har ett av världens högst beskattade folk äntligen fått möjlighet att anlita hjälp i hemmet. ROT har funnits tidigare och aldrig ifrågasatts eftersom det har riktat sig mot fackfolk, professionella och gett jobb (sic!)
RUT har däremot ifrågasatts från de flesta vinklar, det har varit piggöra, lyxtjänster för rika, inte bidragit till att skapa jobb, tagit pengar från välfärdssektorn för att nämna några argument. De utvärderingar som gjorts av RUT visar att inget av de tidigare fördomarna gäller, det är vanliga människor som köper hushållsnäratjänster, nya företag har skapats och personer har fått jobb.

Den andra frågan jag tänker på har passerat förbi i skymundan och det är den debatt som har förts i Riksdagen med anledning av regeringens proposition om ”Åtgärder med anledning av Lavaldomen och andra arbetsrättsliga frågor”. De socialdemokratiska riksdagsledamöterna gick man ur hus för att äntra talarstolen och tala om att Alliansen inte står på arbetstagarnas sida och att föreningsfriheten raseras av ”Laval”. Intresset utanför riksdagshuset för debatten har varit obefintlig. I själva verket handlar ärendet endast om att implementera EG-rätten och regeringens proposition strider inte mot den svenska grundlagen.

Summasummarom har socialdemokraterna under den gångna veckan ägnat sin politiska kraft åt två frågor varav den ena går i strid mot allmänheten uppfattning och den andra inte förmår väcka något intresse, inte ens en gäspning.