fredag 5 oktober 2012

Regnig sommar men solig utveckling för kaféer

Det är svårt att se någon annan förklaring till kaféernas ökade omsättning än den sänkta restaurangmomsen. Antalet soldagar var får under augusti och temperaturen låg men kafénäringen hade en gynnsam utveckling. Enligt SCB uppvisade kaféerna en ökad försäljningsvolym med 10,7 procent jämfört med samma period 2011. Statistiken talar sitt tydliga språk. Sänkt krogmoms leder till fler besök.