tisdag 27 september 2016

Droppen som urholkar stenen 
Riksdagens allmänna motionsperiod närmar sig sitt slut. Åsikterna om riksdagsmotionernas vara eller inte vara går i sär. För att vara helt ärlig avslås majoriteten av de motioner vi riksdagsledamöter väcker. Vän av ordning kan fråga sig varför skriva motioner när de ändå avslås? Svaret är enkelt - motioner är ett av de verktyg som ingår i den parlamentariska paletten för att föra en fråga upp till debatt. En motion är ett utmärkt sätt att belysa ett behov av ändring i lagstiftningen och kan även ses som ett inlägg i den allmänna debatten.

Utöver enskilda motioner finns det även kommittémotioner och partimotioner. Kommittémotionerna väcks av en partigrupps ledamöter i ett specifika utskott. Partimotioner väcks av partigruppens ledning. När landet styrs av en minoritetsregering är motionerna extra viktiga, framför allt kommitté- och partimotionerna. Troligtvis kommer riksmötet att bifalla flera av dessa.

För egen del har jag motionerat om bland annat kvinnors uppfinnande, reavinstbeskattning, förebygga mobbing i skolan, personaloptioner, åtgärder för at minska hat mot HBTQ personer, gårdsförsäljning av vin. Jag ser framemot utskottens behandling av motionerna och den kommande debatten.  Tyvärr tror jag inte att någon av motionera kommer att bifallas av riksdagen. Däremot kommer jag att använda motionerna som grund i artiklar, anförande och debatter såväl i som utanför riksdagen. Kanske kan mina motioner bli droppen som urholkar stenen.