onsdag 14 maj 2008

Grattis Israel

Idag den 14 maj är det 60 år sedan David Ben-Gurion utropade den judiska staten Israel. FN:s generalförsamling hade med röstetalen 33 för, 13 emot samt 10 nedlagda röster ställt sig bakom att dela det brittiska Palestinamandatet i en judisk respektive en arabisk stat. Idag är Israel ett modernt, framgångsrikt och demokratiskt. Tyvärr är detta något som media sällan skriver om. Israel är det enda landet i regionen där medborgarna fritt kan välja vilka som skall styra deras land, där homosexuella kan demonstrera och där kvinnor kan delta i samhällslivet på samma villkor som männen. Den bästa 60-års present Israel kan få är att konflikterna runt landet upphör. Framför allt skulle en aktiv fredsprocess aktivt bidra till befolkningen i området, oavsett om de lever i Israel eller i angränsande länder får en möjlighet till ett liv utan krig med möjlighet att förverkliga sina drömar. Ett liv utan rädsla för repressalier och attacker.