onsdag 17 november 2010

Gift mot sin vilja- nej tack

Det är ovärdigt en rättstat att barn kan tvingas att ingå äktenskap. Problematiken med tvångsäktenskap har diskuterats under en följd av år, uppenbarligen skall det till en Alliansregeringen för att unga människors rättigheter skall prioriteras inte bara i lagstiftning utan också i verkligheten.

Jag välkomnar att regeringen tar problemet med barnäktenskap på allvar och utarbetat en handlingsplan för att såväl bistå de unga som öka kunskapen hos deras föräldrar om de ungas rättigheter. Den utredning som har tillsats i syfte att utreda det skydd lagstiftningen ger mot tvångsäktenskap och barnäktenskap inte drar ut på tiden utan att regeringen kan presentera en proposition för riksdagen inom snar framtid.