onsdag 22 april 2009

Monopol på väg att brytas

Riksdagen har tagit ytterligare ett steg närmare fria apotek. Den borgerliga majoriteten i Socialutskottet har ställt sig bekom regeringens förslag att omreglera apoteksmarknaden. Apotekets monopol ersätts av ett system där den som får tillstånd av Läkemedelsverket får rätt att driva apotek. Syftet är att öka företagandet och ge konsumenterna ökad tillgänglighet till läkemedel. Jag ser framemot att också apoteken kan drivas som företag. I flertalet länder i vår omvärld drivs apoteken som företag, av kedjor eller enskilda apotekare. Steget mot fria apotek är en viktig principfråga, är det staten eller näringslivet som skall driva företag? För mig är svaret enkelt – näringslivet.

Facket går emot arbetstillfällen

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) erbjuder alla anställda hushållsnära tjänster genom arbetsgivarens försorg. Förmånen regleras med ett bruttoavdrag på lönen när anställda beställer barnpassning, städning eller andra tjänster via företaget HemQ. Fackförbundet ST anser att de som behöver tvätta sina fönster kan göra det själv och anser att hushållsnära tjänster är fel av jämställdhetsskäl. Jag ser framemot den dag när det är lika rumsrent att anlita hushållsnära tjänster som att anlita en hantverkare. Det är skrämmande att traditionellt kvinnliga arbetsuppgifter nedvärderas. Egentligen borde det inte behöva sägas - alla arbetstillfälle är lika mycket värda oavsett om de utförs av kvinnor eller män.

måndag 20 april 2009

Aktiv arbetsmarknadspolitik med Alliansen

Alliansen gick till val på arbetslinjen. Arbetsmarknadsfrågorna är än viktigare idag än vad de var valet 2009. I årets vårproposition föreslår regeringen att 10 miljarder kronor tillförs på tilläggsbudgeten för aktiva åtgärder och arbetslöshetsförsäkringen. Totalt ökar utgifterna för den samlade arbetsmarknadspolitiken med över 20 miljarder kronor mellan 2008 och 2009 och för de närmaste åren handlar det om en ökning på omkring 50 miljarder kronor. Vårpropositionen innehåller också förslag till ökade resurser för att stödja arbetslösa att söka jobb, utbilda sig och kunna få fler praktikplatser.

Tillsammans med tidigare presenterade åtgärder i budgetpropositionen för 2009 och därefter, satsar Alliansen därmed totalt 45 miljarder respektive 60 miljarder kronor 2009 och 2010 för att möta krisen.
Jag anser att de föreslagna åtgärderna är rätt metod för att möta den finansiella krisen och för att upprätta hålla arbetslinjen.

Moderat jobbpolitik för unga

Lågkonjunkturen drabbar många unga hårt. Alliansen
har därför vidtagit ett antal åtgärder särskilt riktade för
att underlätta för ungdomar på arbetsmarknaden. Några
exempel:
• Sänkta sociala avgifter för alla upp till 26 år gör det
billigare att anställa. Det gör att fler kan få jobb och att
fler får behålla sin anställning.
• Jobbgarantin för unga ger stöd i jobbsökandet
• Nystartsjobb redan efter ett halvår i arbetslöshet
• Yrkesutbildning stärks genom lärlingsutbildning, en yrkeshögskola
och förstärkta satsningar på yrkesvux
Alliansen fick väljarnas förtroende att återskapa
arbetslinjen, skapa fler vägar tillbaks till arbete och förhindra
att människor fastnar i utanförskap. Det är viktigt att fortsätta prioritera arbetslinjen i rådande lågkonjunktur.

söndag 19 april 2009

Högre kvalitet i hälso- och sjukvården med mångfald

Det är egendomligt att huvudmannaskapet för hälso- och sjukvården fortfarande genererar diskussion. Att vården fungerar är en av de viktigaste frågorna för många människor. I andra sammanhang är det självklart att andra än den offentliga sektorn är bäst på att driva verksamheten. Den moderatledda majoriteten i Stockholms läns landsting gör ett utmärkt arbete för att öka kvaliteten i vården. Under de senaste tre åren har Moderaterna satsat över 6,5 miljarder kronor på att öka kvaliteten och tillgängligheten i sjukvården. Undersökningar visar att alltfler länsbor nu är nöjda med vården än tidigare.
Med den borgerliga politiken har det gjorts 311 000 fler besök hos husläkarna, en ökning med 12%, antalet listningsbara läkare har ökat från 989 till 1033. Det har tillkommit 25 fler vårdcentraler, 8 fler mödravårdscentraler och 8 fler barnavårdscentraler. Hälso- och sjukvården i Stockholms länslandsting utvecklas i rätt riktning med Moderaterna vid rodret.