måndag 20 april 2009

Moderat jobbpolitik för unga

Lågkonjunkturen drabbar många unga hårt. Alliansen
har därför vidtagit ett antal åtgärder särskilt riktade för
att underlätta för ungdomar på arbetsmarknaden. Några
exempel:
• Sänkta sociala avgifter för alla upp till 26 år gör det
billigare att anställa. Det gör att fler kan få jobb och att
fler får behålla sin anställning.
• Jobbgarantin för unga ger stöd i jobbsökandet
• Nystartsjobb redan efter ett halvår i arbetslöshet
• Yrkesutbildning stärks genom lärlingsutbildning, en yrkeshögskola
och förstärkta satsningar på yrkesvux
Alliansen fick väljarnas förtroende att återskapa
arbetslinjen, skapa fler vägar tillbaks till arbete och förhindra
att människor fastnar i utanförskap. Det är viktigt att fortsätta prioritera arbetslinjen i rådande lågkonjunktur.

Inga kommentarer: