måndag 20 april 2009

Aktiv arbetsmarknadspolitik med Alliansen

Alliansen gick till val på arbetslinjen. Arbetsmarknadsfrågorna är än viktigare idag än vad de var valet 2009. I årets vårproposition föreslår regeringen att 10 miljarder kronor tillförs på tilläggsbudgeten för aktiva åtgärder och arbetslöshetsförsäkringen. Totalt ökar utgifterna för den samlade arbetsmarknadspolitiken med över 20 miljarder kronor mellan 2008 och 2009 och för de närmaste åren handlar det om en ökning på omkring 50 miljarder kronor. Vårpropositionen innehåller också förslag till ökade resurser för att stödja arbetslösa att söka jobb, utbilda sig och kunna få fler praktikplatser.

Tillsammans med tidigare presenterade åtgärder i budgetpropositionen för 2009 och därefter, satsar Alliansen därmed totalt 45 miljarder respektive 60 miljarder kronor 2009 och 2010 för att möta krisen.
Jag anser att de föreslagna åtgärderna är rätt metod för att möta den finansiella krisen och för att upprätta hålla arbetslinjen.

Inga kommentarer: