fredag 30 november 2007

Fildelning

Tekniken går framåt och det måste också lagstiftningen gör. Fildelning är exempel där lagstiftningen inte följt med i utvecklingen.Skall det vara kriminellt att använda de möjligheter tekniken ger upphov till? Jag anser inte det. Debatten om fildelning är densamma som debatten under tidigt 70-tal när kassetterna gjorde sitt intåg och det blev möjligt att spela in radioprogram, vinylskivor och kopiera andra kasseter. Då fanns också en debatt som gick ut på att alla kopiering av musik eller annat material till kasseter var ett brott mot upphovsrätten. Självklart avklingade diskussionen och ingen ifrågasatte under andra halvan av 70-talet lagligheten av inspelning på kassett. Det är hög tid att nedladdning av material via internet blir lagligt. Jag ser framemot kommande debatter i Riksdagens plenisal med anledning av den motion där jag är en av medförfattarna om att legalisera fildelning.

tisdag 27 november 2007

Värdig äldreomsorg

Äldre personer har rätt till en värdig äldreomsorg. Jag är övertygad om att de privata alternativen behövs och gör ett bra jobb. Bland de mest uppskattade boenden för äldre i Stockholm återfinns de privata vårdgivarna, exempelvis Ersta sjukhus, Blomsterfonden och Danvikshem.
Från politiskt håll kan vi göra mycket för att förbättra äldreomsorgen. Några åtgärder är
* Auktorisation för att få driva äldreboende med krav på uppföljning av kvalité och redovisning av denna
* Fritt val för de äldre
* Krav på kompetenta medarbetare
* Ökade anslag för utbildning inom äldreomsorg till gymnasium, högskola och arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
För att öka intresset av att arbeta inom äldreomsorgen måste statusen öka. Att arbeta med äldre personer är positivt. Detta måste bli känt bland fler.

fredag 23 november 2007

Kvinnors hälsa

Under torsdagen har jag haft förmånen att träffa en grupp barnmorskor från 11 olika asiatiska länder. Vilka fantastiska yrkespersoner och kvinnor. Det som också slår mig är att vi i Sverige inte skall sätta oss på några höga sätter och se vårt svenska samhälle som mer civiliserat eller bättre än andra samhälle. Vad vi däremot skall göra att diskutera och utbyta erfarenheter. Vikten av kvinnors rätt till utbildning, sin egen kropp, rätten att ha sina egna åsikter och att välja sin livsstil är central. Som jag har skrivit tidigare är demokrati inte givet utan måste återerövras varje dag. Detta inkluderar också kvinnors rättigheter. Min uppriktiga övertygelse är också att det är endast i ett fritt samhälle med fungerande marknadsekonomi och respekterad lagstiftning som de mänskliga rättigheterna har en en chans att utvecklas och vara en naturlig del i samhället. Kvinnors hälsa och rättigheter blir bättre med markandsekonommi.

torsdag 22 november 2007

Satsa på infrastrukturen med OPS

Efter dagens utfrågning i trafikutskottet om offentlig och privat samverkan (OPS) vid satsningar på infrastrukturen har jag blivit ännu mer övertygad om att vikten av att vidga perspektiven när det gäller utbyggnad av infrastrukturen. Storbritannien har exempelvis genomfört flera utbyggnader av vägar och järnvägar med OPS lösningar. Självklart måsten projekten vara väldefinierade och utredda samt avgränsade och parternas olika ansvar tydligt artikulerade. Med OPS finns möjligheten att i snabbare tack genomföra samhällsnyttiga satsningar av infrastrukturen. Med OPS lösning hade Stockholm med största sannolikhet redan haft en ringled runt staden. Vinnarna i fallet Stockholm hade varit alla som bor i regionen, näringslivet och miljön. Med ökad framkomlighet minskar köerna och därmed utsläppen.

onsdag 21 november 2007

Samverka för miljöeffektiva transporter

Att miljön är en viktig fråga inom politiken är ingen nyhet. Att klä sig själv i tagel är ingen lösning. Istället anser jag att miljöfrågan handlar om att tänka nytt, att se nya lösningar. Exempel på miljövänlig transport av varor är att minska transportsträckan av gods som görs med lastbil genom att i där så är möjligt lasta om godset mellan väg och järnväg. Detta är förstås en fråga för marknaden att lösa men politiken kan underlätta genom att i satsningarna på infrastruktur fatta beslut som leder till utbyggnad av väg- och järnvägsnät. En bättre miljö handlar också om miljösmarta transporter.

Shenet och Rookie

Shenet är ett nätverk som gör mig glad. Maria Forssén som, grundare av Shenet, bidrar aktivt till att starta en mingelplats för kvinnor. Igårkväll hade Shenet en mingelafton med Årets Rookie. Vilken kväll! Det är underbart att höra om den drivkraft som finns hos dagens unga designer som vågar ta steget att driva ett eget företag inom modebranchen. Rookie är ett nätverk ägt av Svenska Moderådet med syfte att stödja unga entreprenörer inom modebranchen i syfte att de skall etablera sig som företagare.
Vi politiker kan göra mycket för att underlätta för flera unga att starta företag, inte minst genom att förenkla de lagar som styr företagandet men också genom att i utbildningspolitiken aktivt arbeta för tvärprofessionellt arbete mellan olika utbildningar. Årets Rooki 2007 är Susanne Beskow med varumärket Van Deurs.

måndag 19 november 2007

Demokratin måste återerövras varje dag

Ett av de roligaste inslagen i riksdagsuppdraget är möjligheten att träffa skolungdomar. Gymnasieklasser besöker regelbundet riksdagen som en del av undervisningen i samhällskunskap. Att delta i diskussioner med gymnasister ger mycket, dels en inblick i hur ungdomar tänker men också en fantastisk möjlighet att möta unga människor i deras tankar om demokrati. Det som oftast slår mig är vikten av att vi vuxna tar oss tid och vågar möta ungdomarna på deras villkor utifrån deras tankar och frågeställningar. I mötet med skolklasser kommer ofta frågor om hur beslut fattas upp till diskussion, men också påstående som att ingen bryr sig, politiker vet inte hur det är, jag vill inte rösta för det har ingen betydelse., om jag inte röstar så är det ingen som kan sko sig.
För mig som riksdagsledamot och stark anhängare av demokrati anser jag att om en förutsättning för att det öppna samhället skall fortsätta är just dessa diskussioner, inte utifrån vad jag tycker är viktigt utan utifrån den unga människans perspektiv. Demokratin är alldeles för viktig för att avfärdas med att jag har inte tid, diskussionen spar jag till nästa vecka eller ännu värre skolan får ensamt ta ansvar för demokratidiskussionerna.

torsdag 20 september 2007

Budgetdebatt

Anders Borg och Alliansen presenterade ett utmärkt budgetförslag, fast något annat hade jag inte väntat.
Fokus är klart och tydligt arbete. Det skall löna sig att arbeta och det skall finnas möjligheter för den som behöver stöd att återgå till arbete efter exempelvis sjukskrivning eller arbetslöshet.
Sverige är i mångt och mycket ett bra land och bättre kommer det att bli med Alliansens politik.
För alla boende i storstadsregionerna innebär den förändrade fastighetsskatten stora ekonomiska lättnader. Att högst betala 6000 kr om året i kommunal avgift mot att tidigare 20000 till 30000 för ett normalt boende gör skillnad. Regeringens budget i sin helhet finns att läsa på regeringens hemsida, www.regeringen.se

Cykla i Stockholm

Trafikutskottet har träffat Svensk Cykling och utan tvekan är cykeln det mest miljövänliga fortskaffningsmedlet. Dessutom har det kommit en mängd nya cykelmobil, allt ifrån "nygamla" minicyklar till 24-växlade sportcyklar i aluminium med punkteringsfria dag. Cykelträffen avslutades med en cykeltur genom Stockholm. Att cykla i Stockholm upplevde jag som relativt enkel, bra cykelbanor och hänsynsfulla bilister, nåja för det mesta. Cykelturen i city har däremot inte förändrat min uppfattning om att många cyklister utgör en trafikfara för såväl sig själva som omgivningen genom att cykla på gångbanor, mot rött ljus och trotsa såväl cykelförbud som enkelriktning. Trots detta uppskattar jag att cykla.

tisdag 18 september 2007

Riksdagen är igång

I dag har Riksdagen haft sitt högtidliga öppnande. Som alltid var öppnandet pampigt och stämningsfullt
Hans Majestät Karl den XI Gustaf avslutade sitt tal med de självklara men viktiga orden, som alltid förtjänar att upprepas - Riksdagens huvuduppgift är att driva, försvara och utveckla demokrati, yttrandefrihet och frihet.

Jag kopplar omgående ihop dessa ord med statsminister Fredrik Reinfeldts öppningstal i vilket han klart och tydligt lyfter upp samma frågor fast med andra ord.

Statsministerns avslutande ord anser jag sammanfattar regeringens poltik på ett utmärkt sätt.

"Grunden för regeringens politik är och förblir kampen för full sysselsättning. Genom att återupprätta arbetslinjen och arbetets värde ska fler människor ges möjlighet att vara med i bygget av Sverige. Det är en politik som ger resurser till en bra välfärd och därmed trygghet för oss alla när vi behöver den. Det är politik som långsiktigt minskar klyftorna och bekämpar utanförskapet.

Vi vill inte att politiken ska få ha några blinda fläckar. Några människor vi inte vill se. Några samhällsproblem som är så stora att vi hellre glömmer dem än tar tag i dem. Regeringens ambition är att hålla ihop Sverige och ge alla möjligheten att vara med i arbetsgemenskapen och samhället.

Det ger ett tryggare, friare och mänskligare samhälle. Det lägger grunden för att de människor som lever i vårt land i morgon ska kunna vakna upp till en ny dag. En bättre dag."

Jag kommer under riksdagsåret 2007/2008 att fortsätta arbeta för ett öppet samhälle där alla medborgare skall känna sig lika välkomna, ett samhälle där det är möjligt att försörja sig och där medborgaren har möjlighet att ta ansvar för sig sig, sin familj och samhället. Uttryckt med vardagliga ord innebär detta att jag arbetar för
* Fler jobb
* En skola med hög nivå på undervisningen anpassad efter varje barns behov
* Alla skall kunna vara sig själva och bli respekterade för detta.
* Sänkta skatter
* Enklare att starta och driva företag

måndag 20 augusti 2007

Skrämmande om Brännskyrkas bibliotekarier

Allt verkar inte stå rätt till här i Hägersten där jag är bosatt. För en tid sedan skrev två bibliotekarier på Brännkyrka gymnasium en debattartikel i Biblioteksbladet i vilken de hävdar att de som ansvariga för medieinköp och informationsvägledning skulle vägra ta in böcker som behandlade kommunismens allvarliga brott http://www.biblioteksforeningen.org/bbl/bbl2007/Biblioteksbladet_nr5_2007.pdf

Denna politiserade inköpspolicy har den alltid läsvärda utrikeskorrespondenten Kjell Albin Abrahamsson turligt nog uppmärksammat. I Expressen går han till attack mot de två historierevionisterna på Brännkyrka gymnasium. http://www.expressen.se/debatt/1.802848/bibliotekarierna-som-ljuger-om-kommunismens-brott

Jag kan inte annat än helt instämma i den mycket befogade kritiken om bristen i dagens skolundervisning. På samma sätt som det är självklart att elever som gått ur grundskolan ska kunna stava, räkna och läsa, måste elever i gymnaiset känna till en så central del av den blodiga 1900-tals historien som de kommunistiska förbrytelserna. De två bibliotekarierna missar helt målet när de menar att en upplysning om kommunismens förbrytelser skulle vara ett uttryck för högervridning . På vilket sett kan det att anses vara höger att känna till de ohyggligheter och det enorma förtryck som ägt rum i bland annat Kina, Sovjet och Vietnam under kommunismens totalitära flagg? Jag undrar vilken typ av källor och litteratur de två biblitekarierna, i sin roll som informationsvägledare, serverar de elever som vill ha saklig information om Stalintiden eller om vad som hände i Kina under Det stora stegen framåt och Kulturrevolutionen?

Om inte följande bok finns på Brännkyrka gymnasium kan jag varmt rekommedera författarinnan Jung Changs bok Vilda Svanar, en bok som ger en ögonvittnesskildring av hur det var att leva i Kina under Maos kommunistiska diktatur präglad av ständig misstänksamhet och risk för att bli satt i omskolningsläger.
Dessutom finns det excellenta verket Den röde tsaren och hans hov av Simon Sebag Montefiore. Detta verk finns emellertid på Brännkyrka gymnasium. Genom omfattade arkivforskning och många intervjuer med närstående personer till Stalin, har Sebag Montefiore kunnat dokumentera och kartlägga epoken Stalins tid med dess ohyggliga brutalitet, arbetsläger, utrensningar och folkmord.

onsdag 15 augusti 2007

EU:s Galileo-projekt på tapeten igen

Idag har jag och min kollega Karl Sigfrid en debattartikel i Ny Teknik. Se länken: http://www.nyteknik.se/skrivut.aspx?article=51750 .

Vi fortsätter att hävda att EU:s planerade satellitprojekt Galileo är en dålig investering. EU-kommisionen har svårt med att hitta lämplig finansiering sedan de privata finansiärerna dragit sig ur projektet. Kommissionen har därför föreslagit alternativ finansiering. Vi menar att dessa förslag riskerar att allvarlig inskränka den personliga integriteten då möjlighet ges att satellitövervaka all fordonstrafik i realtid. Om denna information kommer i orätta händer vågar jag knappt tänka på vad som kan hända och i vilka sammanhang den kan komma att utnyttjas. Jag menar att vi inte ska övervaka medborgare i onödan. Bara för att tekniken och möjligheterna finns, betyder det inte att vi behöver utnyttja den. Vi måste sätta gränser.

Regeringen har nyligen fått ett delbetänkande från Integritetsskyddskommittén
( http://www.regeringen.se/sb/d/8586/a/79592 ) som ska slutredovisa sitt arbete i december i år. Det är mycket bra att vi får en översyn och ett samlat grepp över vad lagstiftningen inneburit för den personliga integriteten. Det komplicerade i frågan om personlig integritet rör avvägningen mellan statens och individens intressen. Jag har en bestämd känsla av att flera beslut under de senaste åren har varit till individens nackdel. Sedan bildar varje nytt beslut om inskräkningar i den personliga integriteten ett golv inför nästa beslut. Vi hamnar på så sätt på ett sluttande plan och får svårt att värja oss inför nya beslut om ytterligare inskränkningar. Jag tror att vi bör vi se över om vi eventuell behöver ändra i viss lagstiftning för att minska intrången i privatlivet.


För intresserade finns de senaste EU-dokumenten angående Galileo här:
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=251&dok_id=GU06FPM106&rm=2006/07&bet=FPM106

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=251&dok_id=GU06FPM90&rm=2006/07&bet=FPM90

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=251&dok_id=GU06FPM46&rm=2006/07&bet=FPM46

onsdag 25 juli 2007

Hushållsavdraget gör sektorn ren

Skatteavdraget för hushållsnära tjänster är inte enbart en reform för ökad jämställdhet. Avdraget ökar även acceptansen för hushållssektorn och gör den ren.
Om detta skrev jag igår i en artikel i Katrineholms-Kuriren.
Artikeln är ett svar på en artikel som kritiserade avdraget.

Läs min artikel här:
http://www.kkuriren.se/kkuriren/standard_artikel.php?id=110326&avdelning_1=102&avdelning_2=110

måndag 23 juli 2007

Vi måste ta kvinnors oro på allvar

En stor del av invånarna i Stockholm är oroliga för att utsättas för brott. Enligt Stockholmspolisens trygghetsundersökning som publicerades den12:e juli, så är 3 av 4 stockholmare oroliga för att utsättas för stöld, inbrott, överfall och misshandel. Kvinnor är särskilt oroade. Detta är en oro som vi behöver ta på allvar. Vi måste fråga oss vad vi kan göra för att förbättra situationen för länets kvinnor.

Jag vill inte att denna oro ska leda till att kvinnors rörelsefrihet inskränks och att kvinnor avstår från att umgås med vänner, gå på bio eller delta i olika aktiviteter. Jag vill heller inte att kvinnor ska vara oroliga när de är på väg till och från hemmet. Vi i Alliansen satsar därför extra resurser på rättsväsendet och polisen. Det behövs fler synliga poliser på gator och torg och i tunnelbanan. Vi vill att fler brott klaras upp och att vardagsbrotten tas på allvar. Så blir vardagen säkrare för alla länets invånare.

Läs mer i Stockholmspolisens trygghetsundersökning här:
http://www.polisen.se/inter/nodeid=9520140&pageversion=1.jsp

fredag 20 juli 2007

Skrota EU:s satellitprojekt

När vi ända är inne på EU-frågor, så skrev jag tillsammans med min riksdagskollega Karl Sigfrid en debattartikel, publicerad den14:e juli, om EU:s planerade jätteprojekt Galileo. Galileo handlar om att EU vill skicka upp ett 30-tal satelliter för att tillhandahålla bland annat positioneringstjänster. Kostnaderna för detta projekt är otroliga 33 miljarder kronor!

Vi menar att det inte behövs. Det finns redan liknande system, exempelvis GPS-systemet, som fungerar bra och är kostnadsfritt för konsumenterna. Många har kanske navigeringsutrustning i sin bil eller båt och mestadels funkar det tillfredsställande. Dessutom kommer GPS-systemet att utvecklas och förbättras efterhand.
Vi kan spara dessa miljarder eller satsa dem inom mer angelägna områden. Varför inte miljön?

Läs hela artikeln i Sydsvenskan här:
http://sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article251646.ece

Inte ansvarsfullt att folkomrösta om EU-fördrag

I förrförra veckan, den 12:e juli, hade jag och Walburga en debattartikeln i Eskilstuna-Kuriren.

Vi bemötte vänsterpartisten Jonas Sjöstedts återkommande krav på folkomröstning om det reformerade EU-fördraget, som håller på att utarbetas.

Vi menar, utifrån principiella utgångspunkter, att upprepade folkomröstningar är svåra att hantera i den representativa demokratin. Om vi bryter ur vissa frågor ur den representativa demokratin, exempelvis EU-frågorna, blir det komplicerat för väljarna att utkräva ansvar av oss folkvalda riksdagsledamöter på valdagen. Ansvarsutkrävandet, rätten att byta ut oss politiker med jämna mellanrum, blir ytterst diffust. Om vi politiker inte får ta ansvar och grundligt utreda och belysa frågor inom systemet, vem i den representativa demokratin är det i så fall som ska ta ansvaret för ett folkomröstningsresultat?

I Sverige har vi av tradition varit restriktiva med folkomröstningar av flera skäl. Det räcker med att nämna kärnkraftomröstningen 1980 för att demonstrera varför en fortsatt restriktiv hållning är att föredra. Vilken linje vann egentligen?

Denna fråga har under mer än 25 år blockerat alla former av rationella och långsiktigt hållbara kompromisser i syfte att utveckla energi- och klimatpolitiken i rätt riktning.

Läs hela artikeln här:
http://www.ekuriren.se/ekuriren/standard_artikel.php?id=563662&avdelning_1=107&avdelning_2=203

Skatteavdrag för hushållstjänster

Idag fick jag in en debattartikel i Eskilstuna-Kuriren som jag skrivit tillsammans med min riksdagskollega Walburga Habsburg Douglas.

Den handlar om skatteavdraget för hushållsnära tjänster som vi i Riksdagen röstade igenom i våras. Vi anser att avdraget är en välbehövlig reform som underlättar vardagen för åtskilliga barnfamiljer och hjälper många kämpande anhörigvårdare som kan behöva avlastning ibland.

Läs artikeln här:
http://www.ekuriren.se/ekuriren/standard_artikel.php?id=565464&avdelning_1=107&avdelning_2=118


onsdag 20 juni 2007

Jordbruk i Stockholmsregionen

Lantbrukare är vanligare i Mälardalsregionen än vad man kan tro. Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) har 16 600 medlemmar i Mälardalsregionen, totalt finns ca 7000 av landets 75 000 lantbruksföretag i Mälardalsregionen. Lantbrukarnas djurhållning är central för det öppna landskapet. Att vara bonde i Mälardalsregionen är hårt, dels beroende på regionens nordliga geografi men också på grund av alla de skatter och avgifter samt omfattande byråkrati som jordbruket är försett med. Dessa bördor gör att villkoren för bönderna är svåra. om de svenska bönderna lägger ned sin verksamhet slutar vi inte äta utan måste istället importera vår mat från andra länder och platser. I värsta fall kan de miljöskyddande lagarna få motsatt effekt - långväga transport genererar också utsläpp.
Många av oss vill gärna äta grödor som är odlade i närområdet och för att detta skall vara möjligt måste vi politiker se över lagstiftningen och arbeta för regelförenklingar. Det skall vara möjligt att vara bonde i dagens Sverige. Jag kommer att arbeta för enklare lagstiftning inom jordbruket. När riksdagen åter öppnar i höst kommer jag att under allmänna motionsperioden lägga motioner om regelförenklingar inom jordbruket.

fredag 15 juni 2007

Trafikutskottet i Stockholm med Vägverket

Torsdagen den sjunde juni visade Vägverket aktuella projekt i Stockholm för Trafikutskottet. Mitt bestående intryck av dagen är att Stockholm har ofantligt stora behov av utbyggd infrastruktur. Trots att Stockholmsregionen växer så att det knakar är de infrastrukturella satsningar från regering och riksdag under de senaste 12 åren mycket sparasamma. Den planering som nu görs är akut men jag uppfattar att ringen runt Stockholm och satsningen på Citybanan inte är tillräckliga. För att möta framtidens behov behövs ytterligare utbyggnad av såväl järnväg som pendeltåg, tunnelbana och vägar. Det kommer jag att arbeta för.

torsdag 14 juni 2007

Trängselskatt

Idag, 14/6, har riksdagen under fem timmar debatterat Alliansens förslag till trängselskatt. Debatten har stundtals varit förvirrad och blickat mer bakåt än framåt. För mig är ett bifall till Alliansens betänkande det ända rätta. Förslaget innebär att folkomröstningens ja till trängselskatt följs, intäkterna från trängselskatten stannar i regionen för att bygga ut infrastrukturen och därmed förbättra miljön. Jag ser verkligen framemot den dagen ringen runt Stockholm är finansierad och byggnationerna av ringens alla delar är påbörjade.

tisdag 12 juni 2007

Kultur på väg

Veteranbilar är fantastiska! I dag har jag besökt Motorhistoriska Riksförbundets, MHRF, konferens om det fordonshistoriska kulturarvet. Veteranbilar är ett stort nöje med fler än 100 000 bilägare. Jag delar MHRF:s uppfattning att också veteranbilar bör omfattas av bilbesiktning. Förare av veteranbilar är för det mesta mycket rädda om sina bilar och likaså medvetna om att deras bil fungerar annorlunda än de moderna bilarna. Fast detta räcker inte, bilen bör också vara trafiksäker. Självklart skall ingen veteranbil utrustas med moderniteter utan behålla sin ursprungliga karaktär. Detta gör att besiktningen bör ske utifrån kriterier anpassade för veteranbilar.
Resan tillbaks till Riksdagen skedde i en veteranbil. Jag hade turen att få åka med i en Rolls Royce från 1920-talet därmed uppfylldes två av mina drömmar - att åka Rolls Royce och veteranbil.

Demonstration och lön

I går, den 11 juni, vid Stockholms kommunfullmäktige äntrades åhörarläktaren av medlemmar från Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. De formligen välde in med affischer och rop om högre löner. Målgruppen för deras demonstration var ledamöterna i Stockholms Kommunfullmäktige. Jag är mycket tveksam till deras agerande och hoppas innerligt att det inte fanns någon lärare i samhällskunskap bland demonstranterna För det första vände de sig till fel målgrupp, det är inte den politiska församlingen i Stockholms stad som beslutar om medarbetarnas löner utan dessa förhandlas i vanlig ordning mellan arbetsgivarorganisation och fackförbund. För det andra och viktigaste argumentet störde de mötesordningen. Om lärarna vill väcka sympati och politiskt engagemang för sina yrkesfrågor finns andra vägar att gå, exempelvis boka tid för ett personligt möte hos skolborgarådet, de olika partigrupper eller enskilda ledamöter.