tisdag 14 juli 2009

Ny infrastruktur i Stockholm

Äntligen verkar de behövliga satsningarna på infrastruktur i Stockholmsregionen bli en realitet. Från beslut till handling är vägen lång, december 2008 beslutade Riksdagen om satsningar på infrastrukturen för perioden 2010-2021. Utbyggnaden av infrastrukturen är nu ytterligare ett steg närmare genomförandet eftersom Stockholms stad, Stockholms läns landsting och Kommunförbundet Stockholms län har tecknat en överenskommelse om 70 olika spår- och vägprojekt. Det tredje steget på väg mot genomförande är regeringens beslut 2010 om de infrastrukturella satsningarna. Min förhoppning är att spaden sätts i marken snarast, helst redan i går. Med utbyggd infrastruktur i Stockholmsregionen minskar trängseln, regionen knyts samman, miljön förbättras och konkurrenskraften ökar. Med den planerade utbyggnaden kan ringen runt Stockholm äntligen bli en realitet.