onsdag 25 juli 2007

Hushållsavdraget gör sektorn ren

Skatteavdraget för hushållsnära tjänster är inte enbart en reform för ökad jämställdhet. Avdraget ökar även acceptansen för hushållssektorn och gör den ren.
Om detta skrev jag igår i en artikel i Katrineholms-Kuriren.
Artikeln är ett svar på en artikel som kritiserade avdraget.

Läs min artikel här:
http://www.kkuriren.se/kkuriren/standard_artikel.php?id=110326&avdelning_1=102&avdelning_2=110

måndag 23 juli 2007

Vi måste ta kvinnors oro på allvar

En stor del av invånarna i Stockholm är oroliga för att utsättas för brott. Enligt Stockholmspolisens trygghetsundersökning som publicerades den12:e juli, så är 3 av 4 stockholmare oroliga för att utsättas för stöld, inbrott, överfall och misshandel. Kvinnor är särskilt oroade. Detta är en oro som vi behöver ta på allvar. Vi måste fråga oss vad vi kan göra för att förbättra situationen för länets kvinnor.

Jag vill inte att denna oro ska leda till att kvinnors rörelsefrihet inskränks och att kvinnor avstår från att umgås med vänner, gå på bio eller delta i olika aktiviteter. Jag vill heller inte att kvinnor ska vara oroliga när de är på väg till och från hemmet. Vi i Alliansen satsar därför extra resurser på rättsväsendet och polisen. Det behövs fler synliga poliser på gator och torg och i tunnelbanan. Vi vill att fler brott klaras upp och att vardagsbrotten tas på allvar. Så blir vardagen säkrare för alla länets invånare.

Läs mer i Stockholmspolisens trygghetsundersökning här:
http://www.polisen.se/inter/nodeid=9520140&pageversion=1.jsp